Foto:

'Het kinderrecht om gehoord te worden'

Rotterdam - Dit bericht van Peter Steenbergen is ingezonden via www.dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bijdrage aan De Havenloods plaatsen!


'Op zondag 18 november wordt voor de tweede keer het Kinderrechtenfestival op het unieke en kindvriendelijke stoomschip De Rotterdam georganiseerd en op dinsdag 20 november, de Internationale De Dag van de Rechten van het Kind, wordt voor de tweede keer de Rotterdamse Kinderrechten Award uitgereikt. Wat betreft aandacht voor kinderen en bijbehorende rechten, die niet altijd en overal vanzelfsprekend zijn, zit het dus wel goed, zult u denken. Nou, nee dus. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Het in onze ogen zo kansrijke kikkerlandje stond slechts enkele jaren terug nog tweede op de KidsRights index, de internationale ranglijst die meet hoe het staat met de naleving van de rechten van het kind. Nu raakt zelfs de top tien steeds verder uit het vizier. Daarmee staan we zowaar achter minder welvarende landen als Thailand en Tunesië. Een rijk land doet het dus niet automatisch beter. Zo bungelt ons overzeese buurland samen met enkele Afrikaanse landen en Afghanistan onderaan de lijst. Een meting naar financiële draagkracht waaruit blijkt dat geïndustrialiseerde landen in verhouding weinig investeren in kinderrechten zorgt aan menig keukentafel voor discussies. Is de lijst wel op basis van de juiste gegevens samengesteld? Het feit dat armere landen relatief veel bijdragen is op zijn minst bijzonder te noemen.

Begin oktober is het jaarlijks rapport van Eurochild verschenen. Uit dit rapport blijkt dat, ondanks de huidige ‘Gouden eeuw’ en de florerende economie, het aantal kinderen dat opgroeit in gezinnen met een laag inkomen nauwelijks is gedaald. Ongeacht armoede- en schuldenbestrijding als de politieke prioriteit, leeft één op de tien kinderen in Nederland in armoede en heeft als gevolg daarvan te kampen met minder kansen en sociale uitsluiting.

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind unaniem aan. Dit verdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, van hun geboorte tot ze achttien zijn. Het gaat over voeding, school, wonen en gezondheid. Over geloof, ouders en vrienden. Maar het gaat ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchten. Het Kinderrechtenverdrag geeft belangrijke uitgangspunten en verplichtingen mee. Alles om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Volgens artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Jeugdparticipatie is een van de aanbevelingen uit het Eurochild rapport. Input van de jeugd vergroot immers de slagingskans van maatregelen en beleid. Helaas betrekt op dit moment slechts een enkele gemeente kinderen bij de ontwikkeling van het (jeugd)beleid. Richting de 30e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag lijkt mij geen mooier cadeau denkbaar nu eens echt te gaan luisteren naar de jeugd.'

Meer berichten