In de schulden komen, is makkelijk. Maar hoe kom je eruit?

Rotterdam - In de schulden belanden is makkelijker dan eruit komen. Té veel mensen hebben geen idee hoe ze hun weg moeten vinden in het doolhof van instanties dat zich met schuldhulp bezig houdt. Voor die mensen is er nu de Stadsgids Schulden010.

In de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek 'Armoede en sociale uitsluiting 2018' blijkt dat Rotterdam tot de gemeenten behoort met het hoogste aandeel huishoudens met een langdurig - vier jaar of langer - laag inkomen.

"Mensen met problematische schulden zijn aan het overleven, ze dreigen te verdrinken in een moeras," geeft wethouder Michiel Grauss aan, "Dit leidt ertoe dat mensen het overzicht verliezen en niet weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. Dat moet anders. Daarom ben ik heel blij met deze Stadsgids Schulden010."

Miranda de Boer-Visser, directeur Stichting van Schulden naar Kansen: "We zien veel schrijnende situaties waarbij huishoudens worden bedolven onder de schuldenberg. Mensen schamen zich, raken in isolement en ze zien niet meer hoe ze de problemen kunnen oplossen. En het kan iedereen overkomen."

In Schulden010 vind je adressen waar je voor hulp terecht kunt. De gids is gratis en wordt verspreid op allerlei locaties in de stad.

Meer berichten