Foto: Nikada

Vuurwerkverbod? Ja of nee?

Rotterdam - Elke keer tijdens de jaarwisseling is er de discussie over vuurwerk. Moet het verboden worden voor consumenten of niet? Aan een landelijk vuurwerkverbod durft het kabinet zijn vingers niet te branden. De hete aardappel is nu doorgeschoven naar de gemeenten. Zij kunnen een afsteekverbod voor vuurwerk instellen. Wij zijn benieuwd naar uw mening en houdt daarom een enquête.

Knalvuurwerk is verantwoordelijk voor bijna de helft van de letsels. Dat is onevenredig veel, want het wordt maar door 20% van de huishoudens gekocht. De meest voorkomende letsels zijn brandwonden (36%) en oogletsel (27%).

Wat vindt u van een vuurwerkverbod in uw gemeente? Moeten we het afsteken van vuurwerk in uw gemeente aan professionals overlaten? Vindt u dat het afsteken van knal- en siermateriaal door consumenten gestopt moet worden?

Of is het afsteken van vuurwerk een prachtige traditie die niet om zeep geholpen moet worden?

De enquête is te vinden op ad.nl/vuurwerk. Door de vragenlijst in te vullen wil de redactie per gemeente een beeld krijgen van wat er onder inwoners leeft over vuurwerk.

Over de resultaten van de enquête maakt de redactie verhalen die u over enige tijd kunt teruglezen in AD Rotterdams Dagblad en op de website en nieuws app.

ad.nl/vuurwerk

Meer berichten