Pleurt op met je brug. Doe maar een tunnel! De bewonersactie van Comité BresS, gisteren, werd gesteund door de SP Rotterdam en andere organisaties.
Pleurt op met je brug. Doe maar een tunnel! De bewonersactie van Comité BresS, gisteren, werd gesteund door de SP Rotterdam en andere organisaties.

Bewonersactie tegen komst van derde stadsbrug, inspreken bij raadscommisie gaat vandaag verder

Algemeen 885 keer gelezen

Rotterdam - Pleurt op met je brug. Doe maar een tunnel! De boodschap van de bewonersactie van Comité BresS, op de bres voor polder de Esch die gisteren plaatsvond bij het Stadhuis, is duidelijk. Men is tegen de voorgenomen nieuwe, derde brug door de stad over de Nieuwe Maas. De actie werd gesteund door de SP en enkele andere organisaties. De bewoners pleiten voor een tramtunnel en zijn tegen de - in hun ogen - ondoordachte Oostflank plannen en de daaraan gekoppelde komst van een nieuwe brug.

Er werd ook een straattheater georganiseerd en er werd een petitie met rond de 850 handtekeningen tegen de komst van de brug overhandigd door bewoners aan de leden van de commissie Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, waar tevens werd ingesproken. Met een tramtunnel kan volgens de organisaties de natuur (en de volkstuinen) behouden blijven. Natuurgebied de Esch verdwijnt namelijk voor een groot gedeelte als er een brug komt. 

Vandaag vergadert de genoemde raadscommissie verder over de partiële herziening omgevingsvisie Oostflank, en kunnen opnieuw mensen die een zienswijze hebben ingediend hun reactie toelichten aan de leden van de raadscommissie. Vervolgens besluit de gemeenteraad naar verwachting eind dit jaar over de herziening van de Rotterdamse Omgevingsvisie, waarin de plannen voor de Oostflank staan, inclusief de voorgenomen komst van de brug.

Afgelopen augustus kreeg de gemeente nog het advies om opnieuw te bekijken of er geen betere manieren zijn om een oeververbinding te bouwen, zoals een tunnel of een ander soort brug. Toch kiest de gemeente na nader onderzoek nog steeds voor het aanvankelijke plan.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), die het advies in augustus uitbracht, plaatste een aantal vraagtekens bij de gevolgen van de komst van de brug voor de scheepvaart. Volgens de gemeente wordt er in de plannen echter voldoende rekening wordt gehouden met de scheepvaart. Het plaatsen van de middenpijler buiten het huidige vaarwater, en het plaatsen van de zuidelijke pijler buiten de huidige begrenzing van de vaargeul, zorgt voor een brugverbinding die recht doet aan het belang van de vaarwegverbinding als cruciale schakel voor het goederenvervoer vanuit het havengebied naar Duitsland en verder.

Verder zei de milieucommissie (m.e.r.) dat er in de plannen van de gemeente onvoldoende werd onderbouwd waarom de locatie van de brug als beste optie naar voren is gekomen. De onderbouwing heeft de gemeente inmiddels verduidelijkt. Dit bevestigt volgens haar de keuze voor een stadsbrug op de geplande locatie, ook zonder de komst van een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws

Uit de krant