Afbeelding
ingezonden mededeling

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Algemeen 594 keer gelezen

Een val van een steiger, aangereden worden door een heftruck of met een hand tussen een machine komen. Het zijn slechts enkele voorbeelden van een bedrijfsongeval. Maar wat moet je nu doen na een bedrijfsongeval? Wie is aansprakelijk voor de letselschade en welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking bij letselschade door een bedrijfsongeval? En wat kan een letselschade advocaat voor je doen, bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Groningen als je daar gewond bent geraakt bij een ongeluk op het werk?

Wie is aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een bedrijfsongeval is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Met name de leden 1, 2 en 5 zijn hierbij van belang.

Artikel 7:658 BW luidt: “De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Met andere woorden, op de werkgever rust een zorgplicht die inhoud dat hij er alles aan doet om een bedrijfsongeval te voorkomen. Deze zorgplicht gaan heel ver. Uit de jurisprudentie (rechtsspraak) blijkt namelijk dat een werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk is voor de schade die een medewerker door een bedrijfsongeluk heeft opgelopen. Deze letselschade kun je dan laten verhalen door een letselschade advocaat, zoals een letselschade advocaat in Amsterdam bij een bedrijfsongeval in onze hoofdstad.

Gaat het eerste lid van artikel  7:658 van het Burgerlijk Wetboek over de zorgplicht van de werkgever, het tweede lid van dit artikel gaat het dan over de aansprakelijkheid van de werkgever bij letselschade als gevolg van een arbeidsongeval. Artikel 7:658 lid 2 luidt: “ De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”

Overkomt u dus een ongeval op het werk door het niet voldoen aan de zorgplicht van de werkgever, dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor de door u opgelopen letselschade. Dit wordt werkgeversaansprakelijkheid genoemd.

Wanneer is de werkgever nog meer aansprakelijk?

Niet alleen bij een bedrijfsongeval is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Want een werkgever kan ook aansprakelijk gesteld worden voor letsel veroorzaakt door 1 van zijn medewerkers. Dit staat in de wet in het artikel over aansprakelijkheid voor hulppersonen. Wordt een andere medewerker aangereden door een heftruck, dan is de werkgever gehouden de schade van het letselschadeslachtoffer te betalen.

Tenslotte is door de Hoge Raad bepaald dat werkgevers een verzekering moeten afsluiten voor schade veroorzaakt door een verkeersongeval onder werktijd. Is deze verzekering er niet? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de door zijn medewerker geleden letselschade.

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er!

Vroeger was een werkgever alleen aansprakelijk voor schade van een medewerker in loondienst. Sinds een aantal jaren al weer is er echter een nieuw lid aan artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek toegevoegd. Sinds die tijd is een werkgever ook aansprakelijk te stellen voor letselschade van een zzp’er als gevolg van een bedrijfsongeval.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant