Patiëntje van het Expertisecentrum Kind & Communicatie maakt gebruik van een spraakcomputer. Foto: pr
Patiëntje van het Expertisecentrum Kind & Communicatie maakt gebruik van een spraakcomputer. Foto: pr

Rijndam opent expertisecentrum voor kinderen met communicatieproblemen

Algemeen 561 keer gelezen

Rotterdam - Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving, ook kinderen met spraak- en taalproblemen. Daarom start Rijndam Revalidatie het Expertisecentrum Kind & Communicatie. Vanuit dit unieke centrum op locaties in Rotterdam en Dordrecht worden kinderen met alle mogelijke spraak-, taal- en communicatieproblematiek ondersteund met maatwerk. 

Kinderen met spraak-, taal en communicatieproblemen hebben moeite met het zich uiten door middel van gesproken taal, en/of het begrijpen van taal. Hierdoor ervaren zij problemen in het dagelijks leven. Rijndam heeft drie specialistische teams in huis voor kinderen met communicatieproblemen. 

De start van het Expertisecentrum Kind & Communicatie maakt overlappende trajecten en samenwerking tussen deze teams gemakkelijker. Hierdoor is het mogelijk om sneller en doeltreffender passende zorg aan ieder kind en de ouders te bieden.

Drie teams
Het Kinderafasieteam van het expertisecentrum diagnosticeert en behandelt kinderen met spraak, taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel. Afasie raakt veel kinderen, vooral na een ongeval. Afasie is een taalstoornis, waarbij mensen weten wat ze willen zeggen, maar de woorden niet kunnen vinden. 

Daarnaast is er het Ondersteunde Communicatie adviesteam. Dit team legt de focus op kinderen die zich door een (aangeboren) beperking onvoldoende verstaanbaar kunnen maken. 

Tot slot richt het Spraak-Taal Expertiseteam zich op diagnostiek en advies bij kinderen met complexe spraak- en taalproblematiek die vroeg in de ontwikkeling zijn ontstaan.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant