Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) vindt het schot voor de boeg van wethouder Karremans over de derde brug over de Nieuwe Maas 'verbazingwekkend’'.  Foto: Guilhem Vellut / Wikimedia Commons
Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) vindt het schot voor de boeg van wethouder Karremans over de derde brug over de Nieuwe Maas 'verbazingwekkend’'. Foto: Guilhem Vellut / Wikimedia Commons

Koninklijke Binnenvaart Nederland: besluit nieuwe brug over Nieuwe Maas valt rauw op dak van Omgevingsberaad

Algemeen 982 keer gelezen

Rotterdam - “De uitspraak van wethouder Vincent Karremans dat er een nieuwe brug komt over de Nieuwe Maas in Rotterdam is verbazingwekkend en valt rauw op het dak van het merendeel van het Omgevingsberaad, dat nog advies moet uitbrengen”, zegt Leny van Toorenburg, die namens Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) deelneemt aan de discussie over een nieuwe oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen.

Karremans liet weten dat het college van burgemeester en wethouders de voorkeur geeft aan een brug boven een tunnel. Volgens Van Toorenburg loopt de wethouder daarmee ver voor de muziek uit, aangezien de MIRT-verkenning en inspraakprocedures nog niet zijn afgerond. “Een ongemakkelijk moment voor uitspraken over een nieuwe brug.”

KBN is juist groot voorstander van een tunnel, zo laat het weten aan weekblad Schuttevaer, de nieuwsbron voor binnenvaart, scheepsbouw, offshore, visserij, zeevaart en cruisevaart. Uit het advies dat het Omgevingsberaad nog aan het formuleren is, zal volgens Van Toorenburg blijken dat een tunnel de voorkeurskeuze is van de scheepvaart, maar minimaal ook van de bewonersgroepen. “Wij wilden dit advies deze week afronden, maar dat komt nu uiterlijk 12 oktober. Partijen willen nu ook graag eerst terug naar hun achterbannen om zich te beraden. Wij schrijven het nu vanuit de scheepvaart met de nadruk op het veiligheidsaspect.”

Nautisch onveilig
Van Toorenburg is het eens met de Rotterdamse havenmeester René de Vries, die stelt dat de nieuwe brug nautisch onveilig is een economisch nadelig. “Een brug is gewoonweg niet veilig bevonden door het Marin”, aldus Van Toorenburg. “Karremans geeft aan kennis te hebben genomen van de nautische bezwaren en dat bij een keuze tussen de varianten, daar met alle partijen goed naar moet worden gekeken.”

De Vries stelt dat een eventuele brug in elk geval geen pijlers in het water mag hebben. Maar dat is volgens Van Toorenburg niet mogelijk. “Er moet een klep in de brug worden geplaatst en dan is een pijler waarschijnlijk niet te vermijden. Maar zover is het nog niet, wij gaan nog steeds voor een tunnel.”

Algemeene Schippers Vereeniging
Ook de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) is niet blij met keuze voor derde brug Nieuwe Maas. “We hebben vanaf de eerste dag ontraden te kiezen voor een brug”, zegt Machiel Smitsman van de ASV over de keuze van de gemeente Rotterdam een brug te bouwen over de Nieuwe Maas van De Esch tot aan de Nesserdijk om Feijenoord en Kralingen te verbinden. “De branche maakt duidelijk dat een brug niet slim is. Kies voor een tunnel, dan ben je overal vanaf. Maar ja, een tunnel is een stuk duurder dan een brug.”

Half november moet er een formeel besluit komen. “Wij zitten er bovenop om bij elk keuzemoment te worden betrokken. Ook als er een brug moet komen – en ik zeg met nadruk ‘als’, want wij blijven pleiten voor een tunnel – zijn wij betrokken om deze zo nautisch veilig mogelijk te maken”, aldus Van Toorenburg.

Uit de krant