Foto: Pascal Striebel/Make it Happen
Foto: Pascal Striebel/Make it Happen

Noodkreet van Rotterdamse kinderopvang over personeelstekort, zelfs sluitingen kunnen onvermijdelijk zijn

Algemeen 522 keer gelezen

Rotterdam - Het personeelstekort in de Nederlandse samenleving vormt ook in de Rotterdamse kinderopvang een steeds groter probleem. Het personeelstekort heeft tot gevolg dat wachtlijsten langer worden. In het uiterste geval kan sluiting van groepen en locaties onvermijdelijk zijn. Ouders moeten dan meer gebruik maken van informele opvang (oppas, familie en vrienden), of moeten zelf minder gaan werken waardoor de personeelsdruk in andere sectoren groter wordt. De sector én de gemeente doen er alles aan om sluiting van groepen te voorkomen.

Voor de middellange termijn zijn er al verschillende maatregelen genomen. De belangrijkste is ‘het vergroten van de vijver’ door bijvoorbeeld de groep potentiële pedagogisch medewerkers uit te breiden. Zo zijn er nieuwe instroomgroepen gerealiseerd: zij-instromers, bbl-trajecten, wo-studenten en locatieondersteuners. Medewerkers worden extra begeleid bij het behalen van een diploma, met korte leerroutes op maat. Ook het breder opleiden en breder inzetten van medewerkers – denk aan combinatiefuncties met het basisonderwijs - kan helpen.

Daarnaast maken organisaties zelf het werken in de kinderopvang aantrekkelijker, bijvoorbeeld door een bonus te geven bij indiensttreding of door aantrekkelijkere secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden in de vorm van volledige reis- en parkeerkostenvergoeding. En ook door nog meer aandacht en zorg te hebben voor de pedagogisch medewerkers, bijvoorbeeld door extra aandacht te hebben voor de werk-privébalans of door het inzetten van groepshulpen om de pedagogisch medewerkers te ontlasten.

De tekorten lopen desondanks op. De Rotterdamse kinderopvang hebben 19 september een gezamenlijke brief aan de wethouders Kasmi (Onderwijs) en Struijvenberg (Toezicht kinderopvang) gestuurd met een statement over het personeelstekort ‘Werk aan de winkel: de Rotterdamse kinderopvang werkt aan de toekomst’. Ze vragen de wethouders de gemeentelijke inspanningen te intensiveren door zich op landelijk niveau hard te maken voor versoepeling van de wettelijke eisen voor kinderopvang. Daarnaast vragen ze de gemeente om coulance te blijven betrachten bij toezicht op de kinderopvang. Ook zijn er extra middelen nodig om de vijver te vergroten, bijvoorbeeld door te investeren in interprofessioneel opleiden, combifuncties en een doorlopende wervingscampagne.

De brief is 27 september met wethouder Kasmi besproken. De wethouder waardeert het initiatief van de Rotterdamse kinderopvang en wil graag gezamenlijk optrekken in de landelijke lobby. Hij wil in gesprek over de Rotterdamse prioriteiten. De gemeente blijft verzachtende omstandigheden hanteren bij toezicht en handhaving, als het afwijken van de regelgeving rechtstreeks verband houdt met het personeelstekort. Binnen het huidige Rotterdamse Onderwijsbeleid (ROB) zijn de middelen voor de aanpak van het tekort in de kinderopvang geborgd. Voor de nieuwe ROB-periode zal Kasmi opnieuw afwegen of, en zo ja wat er nodig is om het personeelstekort aan te pakken.

Uit de krant

Uit de krant