Rotterdam presteert bovenmatig goed met oog op de nadere energielabelverplichting. Foto: pixabay.com
Rotterdam presteert bovenmatig goed met oog op de nadere energielabelverplichting. Foto: pixabay.com

Ruime meerderheid kantoren in Rotterdam voldoet al aan energielabel-C

Algemeen 38 keer gelezen

Rotterdam - Hoewel Rotterdam een relatief verouderd kantoorbestand heeft, presteert de havenstad bovenmatig goed met oog op de nadere energielabelverplichting. Verreweg het merendeel (84%) van de totale voorraad voldoet nu al aan de C-criteria en 53% van de voorraad heeft zelfs een A-label of beter – overigens wel een handje geholpen door stadsverwarming.

Zo’n 16% van de voorraad (ruim 500,000 m²) voldoet dus niet. Nóg niet in elk geval, 9% van de voorraad heeft wel een label: D of lager. Voor de resterende 7,1% van de voorraad geldt dat er geen geldig energielabel is aangemeld. De kans is groot dat deze kantoren de normen voor een C-label niet zullen halen. 

Dit is op te maken uit het onderzoeksrapport ‘Nederlandse kantoren naderen belangrijk klimaatstation‘ van CBRE Nederland, waarbij is onderzocht hoe het staat met de energielabel-C verplichting, zowel in Rotterdam als in heel Nederland  

Los van wetgeving kiezen bedrijven primair voor een kantoor met genoeg faciliteiten in het gebouw en voorzieningen in de buurt. Dit soort locaties beschikt vaak over een A-label, of beter. Hoewel het geen actieve wens is, zijn Rotterdamse bedrijven nu dus ambitieuzer dan de wet straks voorschrijft. 

Voor eigenaren zijn waardebehoud en een goede exploitatie redenen om te moderniseren en verduurzamen. De kans om een modern en duurzaam kantoor (A-label of beter) te verhuren is drie keer zo groot is dan een relatief verouderd kantoor (D-label of slechter): duurzaamheid en rendement gaan hier duidelijk hand in hand.

Landelijk gezien voldoet ruim 58% van de voorraad aan de labelverplichting, maar de verschillen tussen de Randstad en de rest van het land zijn groot. Het merendeel van de gemeenten houdt er een coulante handhaving op na.

Uit de krant

Uit de krant