Voortaan is ‘Approximate Lowest Astronomical Tide (ALAT)’  de referentie voor waterdieptes en waterstanden in het toelatingsbeleid. Foto: Ries van Wendel de Joode
Voortaan is ‘Approximate Lowest Astronomical Tide (ALAT)’ de referentie voor waterdieptes en waterstanden in het toelatingsbeleid. Foto: Ries van Wendel de Joode

Havenbedrijf Rotterdam laat na 200 jaar NAP varen

Algemeen 77 keer gelezen

Rotterdam - Zo’n 200 jaar gold het NAP (Normaal Amsterdams Peil) als de basis voor de scheepvaartbegeleiding in de Rotterdamse haven. Vanaf 1 juli neemt Havenbedrijf Rotterdam afscheid van NAP in de communicatie met de zeevaart. Voortaan hanteert het ‘Approximate Lowest Astronomical Tide (ALAT)’ als referentie voor waterdieptes en waterstanden in het toelatingsbeleid. Dit referentievlak is internationaal gebruikelijk in de scheepvaart.

“De aanpassing past in het streven van het Havenbedrijf naar verregaande internationale standaardisatie omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor de digitalisering van de scheepvaartbegeleiding”, aldus René de Vries, (rijks)havenmeester van Rotterdam.

Meer efficiëntie en veiligheid 
ALAT is het laagste getijdeniveau voorspeld onder astronomische omstandigheden. Het nieuwe referentievlak is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie. De haven sluit zich hiermee aan bij de internationale taal als het gaat om waterdieptes en waterstanden, met meer efficiëntie en veiligheid tot gevolg.

Op de verschillende uitgaven van het Havenbedrijf Rotterdam staan de waterdieptes en waterstanden voorlopig nog zowel in ALAT als NAP.

Uit de krant

Uit de krant