In de praktijk bestaat de Rotterdamwet aangaande huisvesting uit de artikelen 8 (inkomen), 9 (voorrang) en 10 (overlast).
In de praktijk bestaat de Rotterdamwet aangaande huisvesting uit de artikelen 8 (inkomen), 9 (voorrang) en 10 (overlast).

Einde van de ‘Rotterdamwet’ in de Maasstad in zicht

Algemeen 380 keer gelezen

Rotterdam - Rotterdam gaat de afschaffing van de zogenaamde Rotterdamwet onderzoeken. Een motie van de ChristenUnie Rotterdam (met de PvdA) om dat te doen, werd met brede steun aangenomen. Dat is een forse koerswijziging voor de Maasstad, die de Rotterdamwet als eerste stad invoerde. 

De Rotterdamwet, officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, is een zeer omstreden wet, waarmee huisvesting op grond van inkomen geweigerd kan worden aan bepaalde groepen. 

Fractievoorzitter Tjalling Vonk van de Christenunie Rotterdam: “Het einde van de Rotterdamwet begint in Rotterdam. Met deze motie kunnen we leraren en politieagenten voorrang blijven geven bij huisvesting, zonder de Rotterdamwet. Daarmee komt het einde van de wet in zicht.

In de praktijk bestaat de Rotterdamwet uit de artikelen 8, 9 en 10. De huidige coalitie heeft al uitgesproken geen beroep meer te doen op Artikel 8:  Artikel 8 maakt het mogelijk om bij huisvesting te selecteren op inkomen; Artikel 9 om bepaalde groepen (zoals leraren, politieagenten, zorgpersoneel) voorrang te geven en Artikel 10 om overlastgevers te weren. 

In Rotterdam werd alleen Artikel 9 van de Rotterdamwet nog gebruikt. De breed gesteunde motie roept er nu toe op om alternatieven voor Artikel 9 te onderzoeken, zodat het einde van de Rotterdamwet in zicht komt.

Omdat Rotterdam de eerste stad was die gebruik maakte van de wet, kreeg deze wet de bijnaam ‘Rotterdamwet’.

Uit de krant