Verreweg de meerderheid (63%) van de leden van FSV De Feijenoorder heeft een voorkeur voor modernisering van De Kuip. Foto: facebook.com/DeFeijenoorder
Verreweg de meerderheid (63%) van de leden van FSV De Feijenoorder heeft een voorkeur voor modernisering van De Kuip. Foto: facebook.com/DeFeijenoorder

Ruime meerderheid leden FSV De Feijenoorder voor modernisering van De Kuip

Algemeen 762 keer gelezen

Rotterdam - Een nieuw stadion of modernisering van De Kuip? Die vraag stond centraal in de stadion-enquête van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder. Met deze enquête wil de supportersvereniging een goed en actueel beeld krijgen van wat de leden van de supportersvereniging willen.

Meer dan drieduizend Feijenoorders (3.297 respondenten) namen deel aan de enquête en de uitkomsten laten aan duidelijk niets te wensen over: Feijenoorders willen massaal modernisering van De Kuip. De enquête is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2.

Met de enquête onder leden wilde FSV De Feijenoorder te weten komen: Waar de voorkeur van supporters naar uitgaat: nieuwbouw of modernisering van De Kuip; Wat voor supporters belangrijk is bij stadionontwikkeling; Of stadionontwikkeling invloed heeft op het bezoek- en bestedingsgedrag van supporters; Hoe groot het draagvlak is onder supporters voor nieuwbouw of modernisering; Wat supporters verwachten van supportersvereniging FSV De Feijenoorder.

Op basis van deze uitgangspunten is door onderzoeksbureau MWM2 een gedegen onderzoek ingericht en een vragenlijst opgesteld. De enquête heeft een responsratio van 29% wat relatief hoog is. De enquête is uitgezet onder leden van FSV De Feijenoorder. Door het hoge aantal respondenten geven de onderzoeksresultaten een betrouwbaar beeld van wat Feijenoorders willen.

Belangrijkste uitkomsten van de enquête
Verreweg de meerderheid (63%) van de leden van FSV De Feijenoorder heeft een voorkeur voor modernisering van De Kuip. Vooral bij jongeren, vrouwen, frequente bezoekers en seizoenkaarthouders. Hierbij worden de unieke sfeer, de historie, de Feyenoord-identiteit en de iconische plek genoemd als motieven het huidige stadion te moderniseren. Ook zijn leden bang dat nieuwbouw te veel gaat kosten met een negatieve impact op het spelersbudget. Zoals een lid verwoordde: “Investeer in benen en geen stenen”.
Een kwart (23%) heeft een voorkeur voor nieuwbouw, Een kwart van de respondenten, vooral oudere leden, niet-frequente bezoekers en niet- kaarthouders is voorstander van nieuwbouw. Zij noemen voornamelijk strategische, praktische en commerciële motieven, zoals groei van Feyenoord, toekomstgericht denken, internationaal meedoen, een beperkte levensduur van een gemoderniseerde Kuip en het voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken van een nieuw stadion.

Vergelijking is gewenst
89% van de leden vindt dat de vergelijking tussen nieuwbouw en modernisering ontbreekt. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt, moeten de volgende aspecten centraal staan: zaken die Feyenoord verder helpen, een kosten/baten-analyse, behoud van sfeer en levensduur. Dit laatste betreft vooral modernisering van De Kuip: hoe lang gaat het stadion nog mee na modernisering? Leden die geen vergelijking wensen, hebben hun keuze voor modernisering of nieuwbouw al gemaakt. Bovendien is er al voldoende gepraat, vinden zij.

Volgens de meeste supporters worden wedstrijden en consumpties veel duurder bij nieuwbouw. Veel minder respondenten verwachten dat dit bij modernisering van De Kuip het geval zal zijn.

Het draagvlak om 20-25% meer te betalen voor wedstrijden is groter bij modernisering van De Kuip dan bij nieuwbouw. Hetzelfde geldt voor verhuizen naar een ander vak als dat zou moeten. De meerderheid van de supporters zit overigens niet te wachten op hogere prijzen en/of verhuizen van vak.

De meeste supporters weten dat FSV De Feijenoorder tegen nieuwbouw stadionplan Feyenoord City is. 64% van de respondenten steunt het standpunt van FSV De Feijenoorder tegen nieuwbouw. 36% doet dit niet of twijfelt. Ook zij moeten zich gehoord voelen. In dit kader wordt hier en daar opgemerkt dat de supportersvereniging de objectiviteit niet uit het oog mag verliezen en moet handelen in het beste belang van Feyenoord.

Oproep aan Feyenoord
De enquête-uitkomsten laten geen onduidelijkheid bestaan over de koers die de club volgens supporters moet varen: Feijenoorders kiezen in ruime meerderheid (63% versus 23%) voor modernisering van De Kuip. Binnen de belangrijkste doelgroepen van Feyenoord ligt het percentage voorstanders van modernisering van De Kuip nog hoger.

Daarom heeft FSV De Feijenoorder Feyenoord gevraagd de onderzoeksresultaten te omarmen en serieus te nemen. De club zit op een koers die niet aansluit bij wat supporters willen. Alle tot nu toe ontwikkelde opties dekken in meer of mindere mate nauwelijks de behoeften van supporters. Het doorduwen op basis van tijdsdruk opgelegd door de gemeente gaat niet tot een resultaat leiden waar supporters zich bij aangesloten zullen voelen met alle gevolgen van dien. De toekomst van de club staat op het spel. De beste beslissing is: pas op de plaats maken en terug naar de tekentafel voor iets dat wél aansluit bij de wensen van degenen die het uiteindelijk moeten financieren: supporters. De supportersvereniging roept op tot eenheid onder supporters.
Uit de krant