De STC locatie Waalhaven Z.z. 16 biedt ruimte aan mbo’ers die een opleiding volgen in de richting logistiek, wegtransport, rail, havens of luchtvaart. Foto: STC
De STC locatie Waalhaven Z.z. 16 biedt ruimte aan mbo’ers die een opleiding volgen in de richting logistiek, wegtransport, rail, havens of luchtvaart. Foto: STC

STC MBO College en STL bundelen kennis en kracht van transport en logistiek

Algemeen 293 keer gelezen

Rotterdam - STC MBO College Logistiek & Vervoer (STC) uit Rotterdam en Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) uit Gouda hebben op 11 januari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee bundelen de organisaties kennis en kracht om te zorgen voor meer jongeren in transport en logistiek. 

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd op het gebied van innovatie, werving en onderwijsparticipatie. De samenwerking houdt onder andere in dat jongeren één dag in de week bij het STC hun mbo-opleiding volgen. En via STL – waar de jongeren in dienst komen - werken zij vier dagen bij leerbedrijven in de regio. De looptijd van het convenant is drie jaar. 

Lees verder onder foto.

Petra van Lange (l.), lid College van Bestuur STC MBO Logistiek & Vervoer College en Lisette van Herk, directeur STL ondertekenen convenant in digitale meeting. Foto: STL

Petra van Lange, bestuurslid STC over de samenwerking: “Wij werken al jaren informeel samen met STL. Beide organisaties zijn toonaangevende partijen. Goede contacten zijn nu geformaliseerd door dit samenwerkingsconvenant. Ik kijk uit naar het voortzetten van onze - innovatieve –samenwerking zoals bijvoorbeeld bij The Greenery en het Westland. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking gaat zorgen voor verhoging van de kwaliteit van onderwijs en een betere aansluiting bij het bedrijfsleven.” 

Lisette van Herk, directeur STL over de overeenkomst: “Wij zetten ons in voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. Deze overeenkomst is voor STL belangrijk omdat het goed is voor de student en daarmee ook voor de sector transport en logistiek. Vanuit de overtuiging dat ieder talent telt, gaan we nog meer dan voorheen inzetten om studenten te laten landen in een passende opleiding, passende sector en beroep. STC is de grootste opleider voor logistiek en transport in Nederland. Ik ben er trots op dat STL leerlingen bij leerbedrijven in de regio gaat detacheren. Het is voor het eerst dat we dit hebben vastgelegd in een convenant. Dat is een mooie mijlpaal in de relatie die de organisaties met elkaar hebben opgebouwd.”

STC locatie
De locatie Waalhaven Z.z. 16 biedt ruimte aan mbo’ers die een opleiding volgen in de richting logistiek, wegtransport, rail, havens of luchtvaart. Zij krijgen les in een schoolgebouw dat de sfeer van hun toekomstige vakgebied uitademt. In een groot aantal praktijkruimtes leren zij de fijne kneepjes van hun toekomstige vak. Samen met het naastgelegen gebouw aan de Anthony Fokkerweg vormt deze locatie STC-Campus Waalhaven.

Uit de krant