Foto: Maasstad Ziekenhuis
Foto: Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis gaat voor 100 miljoen euro verbouwen en innoveren

Algemeen 974 keer gelezen

Rotterdam - Het Maasstad Ziekenhuis gaat komende jaren voor zo’n 100 miljoen euro verbouwen en innoveren. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de verbouwing van de Spoedeisende Hulp, de afdelingen Neonatologie en Verloskunde én voor (versnelde) innovaties die noodzakelijk zijn door corona. 

Van de totale financiering is 56 miljoen euro afkomstig uit leningen en 44 miljoen euro uit investeringskredieten. Van deze 100 miljoen euro wordt 60 miljoen euro gewaarborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Met de financiering geven de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector aan dat zij vertrouwen hebben in het Maasstad Ziekenhuis. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis: ‘Het leveren van goede patiëntenzorg is onze hoogste prioriteit. We zijn erg blij met deze financiering omdat we hierdoor toekomstbestendige zorg van hoge kwaliteit kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Dit sluit ook goed aan bij de ‘waardegedreven’ zorgcontracten die we onlangs met vier grote zorgverzekeraars hebben afgesloten.’

Het Maasstad Ziekenhuis verleent steeds meer acute zorg aan vitaal bedreigde patiënten in de regio Rijnmond-Zuid. De ambitie is om dit nog beter en sneller te doen in de toekomst. Een goede samenwerking met onder andere eerstelijnszorg, ambulancedienst, en andere regionale ziekenhuizen is op dit gebied onmisbaar. Samen met Huisartsenpost Rijnmond wordt integrale spoedzorg mogelijk gemaakt zodat patiënten zo snel en goed mogelijk op de juiste plek behandeld kunnen worden. Voor de optimalisatie van dit proces is het noodzakelijk om een verbouwing op het spoedplein uit te voeren.

Een andere wens van het ziekenhuis is om de gezinsgerichte zorg te verbeteren. Hierbij staat het belang van de pasgeboren baby, moeder en het gezin voorop in de zorgverlening. Door de familiekamers te verbouwen, wordt het straks mogelijk dat zieke moeders en hun partners samen met hun zieke baby’s in één kamer verblijven. Het gezin zal, als hun gezondheid dit toelaat, verzorgd worden door dezelfde verpleegkundige.

Door de corona-pandemie zal het ziekenhuis (versneld) meerdere innovaties doorvoeren. Dergelijke innovaties zijn nodig om een deel van de ziekenhuiszorg te kunnen voorkomen, te vervangen of te verplaatsen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om te groeien op topklinische- en acute zorg en kan de toenemende zorgvraag in de toekomst beter opgevangen worden.

Uit de krant