Het buurpand is een oud pakhuis van rond 1900 aan de Bergse Rechter Rottekade 11. Foto: Christel van Hees
Het buurpand is een oud pakhuis van rond 1900 aan de Bergse Rechter Rottekade 11. Foto: Christel van Hees

Oude Loonmalerij in Hillegersberg wordt bedreigd door sloophamer

Algemeen 1.829 keer gelezen

Rotterdam - Een spandoek met de tekst: ‘Ter info: dit pand wordt   gesloopt. Mits de vergunning wordt verleend’. Een pijl wijst naar het buurpand. Wat is hier gaande?

Het buurpand is een oud pakhuis, Bergse Rechter Rottekade 11 in Hillegersberg. In de buurt eveneens bekend als de Pepermolen of Electrische Loonmalerij. Dit laatste staat ook op de gevel. 

Het pandje met de blauwe luiken dateert van rond 1900 en stond naast Molen de Koot. Deze pel- en latere oliemolen heeft tot 1905 op de hoek van de Bergse Rechter Rottekade en de Kootsekade gestaan (de molen is afgebroken en in 25 treinwagons verscheept naar Echt in Limburg waar hij helaas, in 1934 is afgebrand).

In de Electrische Loonmalerij werden kruiden gemalen, rond de oorlogsjaren ook nog voor de Firma Verstegen.
Oudere bewoners van het Kleiwegkwartier herinneren zich nog de intense en heerlijke geur van kaneel die rond de loonmalerij hing en de smaak van kaneelstokken.
Dit historische pand wordt nu serieus bedreigd door de sloophamer en dat is de reden dat er bij de buren een spandoek hangt.

Lees verder onder foto.

Het  spandoek met de tekst en pijl. Foto: Christel van Hees

Beeldbepalend element
De buurvrouw wil graag dat omwonenden zich bewust worden van de plannen met dit pand. De Loonmalerij is in het bestemmingsplan aangemerkt als ‘beeldbepalend element’ en het betreft één van de laatste stukjes onroerend goed uit de tijd van Molen de Koot.
Het is behalve beeldbepalend ook sfeerbepalend op dit stukje historisch Kleiweg kwartier. Zeker in samenhang met het oude pand van herberg De Baars, het naastliggende pittoreske straatje waar scheepswerf Wurth is gevestigd en de oude tramremise aan de Kootsekade.
Er staat hier al de nodige hoge nieuwbouw langs de Rotte, die van grote invloed is op de sfeer van de wijk. Buurtbewoners waren lang niet allemaal blij met de komst daarvan, toentertijd. En nu dreigt ook op de plek van deze oude loonmalerij een veel groter, hoger en massiever bouwblok te komen. Waarom wordt het pand niet gerenoveerd en hergebruikt zodat de sfeer in de straat behouden blijft, vragen omwonenden zich af.

Het argument van te slechte staat om te behouden wordt door tegenstanders van nieuwbouw in twijfel getrokken: “Wellicht een te slechte staat voor renovatie tot drie herenhuizen met een verkoopwaarde van 895.000 en 995.000 euro?” Maar wellicht niet voor renovatie tot een paar leuke startersappartementen of een behapbaar bedrijfsverzamelgebouw binnen de bestaande contouren?” is een gehoord geluid. Het steekt de tegenstanders vooral dat de status ‘beeldbepalend element”, wat een drempel moet zijn tegen sloop, niet zoveel waarde lijkt te hebben. 

De omgeving heeft zich ook verbaasd over het feit dat nog niet bestaande woningen al wel ‘onder voorbehoud’ kunnen worden verkocht terwijl de vergunningen nog niet zijn verleend en de belanghebbenden nog geen officieel bezwaar konden maken. De omwonende critici weten vanzelfsprekend ook dat er grote vraag is naar woonruimte en dat de Gemeente ambities heeft hier actief aan te werken, dat wil men ook zeker niet niet tegenwerken. Maar waarom zoveel groter, dat past hier toch helemaal niet en het doet geen recht aan de geschiedenis.

Pas sinds sinds 20 december liggen de definitieve plannen ter inzage. Tot 31 januari 2022 kunnen de zienswijzen worden ingediend. Wil je t.z.t. bezwaar maken tegen de plannen dan moet daar een zienswijze aan voorafgaan. De plannen zijn in te zien op: www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door bij ‘Berichten over uw buurt’ te zoeken op de postcode 3051 AB en huisnummer 11 en straal 1000 meter.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam ovv kenmerk OMV 20 03.00266. Het kan ook per email naar bwt-juridischezaken@rotterdam.nl

Uit de krant