Stil uit de film  ‘Zorg voor onze zorg’.
Stil uit de film ‘Zorg voor onze zorg’.
Korte film

Emotionele hartenkreet over ‘code zwart’ van zorgmedewerkers

Algemeen 593 keer gelezen

Rotterdam - Eén bed voor drie patiënten, moeten kiezen wie als eerste in aanmerking komt voor zorg; het is een scenario waar niemand aan moet denken maar die wel degelijk dreigt als er nu niets verandert. In de korte film ‘Zorg voor onze zorg’ slaken allerlei zorgmedewerkers een hartenkreet. Ambulancemedewerkers, brandweermannen/vrouwen, huisartsen, medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, ouderenzorg, verpleegkundigen in het ziekenhuis komen zélf aan het woord. Met een persoonlijke, indringende oproep van hen die dag in dag uit te maken hebben met de dreiging van ‘code zwart’.

Eén bed voor drie patiënten, moeten kiezen wie als eerste in aanmerking komt voor zorg; het is een scenario waar niemand aan moet denken maar die wel degelijk dreigt als er nu niets verandert. Nu al moeten huisartsen en ambulanceverpleegkundigen soms drie of vier ziekenhuizen af voor een patiënt ergens terecht kan, of staat een ambulance buiten in de rij te wachten voor hij naar binnen kan. Het is de heftige, hartverscheurende en dagelijkse realiteit van de mensen die in de film aan het woord komen. De druk is torenhoog, de uitval groot, de situatie schrijnend. En die situatie zal alleen maar verergeren als er nú niets gebeurt.

Lees verder onder de film.


Ambulancemedewerkers, brandweermannen/vrouwen, huisartsen, medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, ouderenzorg, verpleegkundigen in het ziekenhuis. Ze doen een oprecht en emotioneel appel op de samenleving. Een hartenkreet: ‘Neem je verantwoordelijkheid, hou je alsjeblieft aan de maatregelen. Voor jezelf, voor anderen. Voor ons.’

De geïnterviewden zijn een afspiegeling van het werkveld in de regio Rotterdam-Rijnmond. De korte, krachtige quotes vertellen met elkaar één samenhangend verhaal. Ook zien we indrukwekkende beelden van verrichtte werkzaamheden, zoals het uitrukken van een brandweerauto of ambulance, het verzorgen van een patiënt in het ziekenhuis en bijvoorbeeld een verzorgende in de thuiszorg of mantelzorg. 

“Gewoon doen”, sluit een verzorgende van CuraMare de film af, nuchter maar evengoed geëmotioneerd. “Hou je aan de maatregelen, gewoon doen.” 

De film is een initiatief van de programma organisatie corona GGDGHOR Rotterdam Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, GGD Rotterdam-Rijnmond en alle zorgaanbieders die aangesloten zijn bij het ROAZ en RONAZ.

Uit de krant