Afbeelding

Legalisering wietteelt stuk dichterbij

Algemeen 3 keer gelezen

Column Joost Verbaan

Afgelopen zaterdag werd een convenant dat henneptelers in de tang moeten nemen, bekend gemaakt. Politie, openbaar ministerie, gemeenten, woningbouwcorporaties, netbeheerders, sociale diensten en de uitkeringsinstantie UWV in Rotterdam willen door hun krachten te bundelen een nieuwe aanpak van hennepteelt opzetten. De bedoeling is door samenwerking het de henneptelers zo zuur mogelijk te maken. Op die manier moet een einde worden gemaakt aan illegale wietteelt in onze regio. Volgens de deelnemers is de nieuwe werkwijze nodig, omdat strafrechtelijke vervolging van henneptelers alleen onvoldoende resultaat oplevert. Door uitwisseling van meer informatie tussen deelnemers kunnen betrapte hennepkwekers op alle fronten worden aangepakt. De nieuwe aanpak biedt mogelijkheden om sneller te handelen. Zodra een pand met hennepkwekerij wordt ontdekt worden ook bestuursrechtelijke maatregelen getroffen, zoals sluiting van een pand. Tot nu toe wordt gewacht tot een strafrechtelijke veroordeling van verdachten is gevolgd. Hennepteelt is illegaal en gaat vaak samen met andere strafbare gedragingen en kan bovendien zorgelijk zijn voor de veiligheid. Vaak wordt elektriciteit door kwekers illegaal wijze afgetapt. Het komt ook voor dat kwekers hun illegale inkomsten uit de teelt, niet melden aan de belasting. Daarnaast gaat hennepteelt gepaard met uitkeringsfraude, illegale bewoning en uitbuiting van kwetsbare personen. Het risico op brand en mogelijke overlast voor de buurt komen daar nog bij en tasten het veiligheidsgevoel in een buurt aan. De politie heeft in het convenant toegezegd om bij meldingen van een hennepkwekerij snel onderzoek in te stellen. Wanneer de melding juist blijkt te zijn dan wordt meteen overgegaan tot ontmanteling van de kwekerij en worden de aanwezige goederen in beslag genomen. De politie deelt dan die informatie met de gemeente en wanneer nodig met woningbouwcorporatie of uitkeringsinstantie. Zij kunnen, wanner sprake is van fraude, er dan voor zorgen dat de uitkering wordt beëindigd, een boete opleggen of geld terugvorderen. Al met al moet dat een effectieve aanpak opleveren. De nieuwe aanpak is weer een poging om illegale hennepteelt de kop in te drukken. De kans op slagen lijkt dit maal echter groter. In de Tweede Kamer bestaat een meerderheid voor regulering en legalisering van wietteelt. Als die regeling door de Tweede Kamer wordt aangenomen, moet het ook nog door de Eerste Kamer. Dat leek onhaalbaar onder meer omdat de VVD geen voorstander was. Op zijn partijcongres, vorige week, heeft de VVD zijn standpunt ten opzichte van hennepteelt grondig gewijzigd. De partijleden hebben daar een koerswijziging geforceerd door in te stemmen met het ‘slimmer reguleren’ van wietteelt. Daarmee komt een einde aan de behouden koers tot nu toe en dat brengt de regulering en legalisering van wietteelt in zicht. Wanneer wietteelt enerzijds wordt gereguleerd en anderzijds illegale teelt effectiever wordt aangepakt moet dat een antwoord op de overlast kunnen bieden.

Afgelopen zaterdag werd een convenant dat henneptelers in de tang moeten nemen, bekend gemaakt. Politie, openbaar ministerie, gemeenten, woningbouwcorporaties, netbeheerders, sociale diensten en de uitkeringsinstantie UWV in Rotterdam willen door hun krachten te bundelen een nieuwe aanpak van hennepteelt opzetten. De bedoeling is door samenwerking het de henneptelers zo zuur mogelijk te maken. Op die manier moet een einde worden gemaakt aan illegale wietteelt in onze regio. Volgens de deelnemers is de nieuwe werkwijze nodig, omdat strafrechtelijke vervolging van henneptelers alleen onvoldoende resultaat oplevert. Door uitwisseling van meer informatie tussen deelnemers kunnen betrapte hennepkwekers op alle fronten worden aangepakt. De nieuwe aanpak biedt mogelijkheden om sneller te handelen. Zodra een pand met hennepkwekerij wordt ontdekt worden ook bestuursrechtelijke maatregelen getroffen, zoals sluiting van een pand. Tot nu toe wordt gewacht tot een strafrechtelijke veroordeling van verdachten is gevolgd. Hennepteelt is illegaal en gaat vaak samen met andere strafbare gedragingen en kan bovendien zorgelijk zijn voor de veiligheid. Vaak wordt elektriciteit door kwekers illegaal wijze afgetapt. Het komt ook voor dat kwekers hun illegale inkomsten uit de teelt, niet melden aan de belasting. Daarnaast gaat hennepteelt gepaard met uitkeringsfraude, illegale bewoning en uitbuiting van kwetsbare personen. Het risico op brand en mogelijke overlast voor de buurt komen daar nog bij en tasten het veiligheidsgevoel in een buurt aan. De politie heeft in het convenant toegezegd om bij meldingen van een hennepkwekerij snel onderzoek in te stellen. Wanneer de melding juist blijkt te zijn dan wordt meteen overgegaan tot ontmanteling van de kwekerij en worden de aanwezige goederen in beslag genomen. De politie deelt dan die informatie met de gemeente en wanneer nodig met woningbouwcorporatie of uitkeringsinstantie. Zij kunnen, wanner sprake is van fraude, er dan voor zorgen dat de uitkering wordt beëindigd, een boete opleggen of geld terugvorderen. Al met al moet dat een effectieve aanpak opleveren. De nieuwe aanpak is weer een poging om illegale hennepteelt de kop in te drukken. De kans op slagen lijkt dit maal echter groter. In de Tweede Kamer bestaat een meerderheid voor regulering en legalisering van wietteelt. Als die regeling door de Tweede Kamer wordt aangenomen, moet het ook nog door de Eerste Kamer. Dat leek onhaalbaar onder meer omdat de VVD geen voorstander was. Op zijn partijcongres, vorige week, heeft de VVD zijn standpunt ten opzichte van hennepteelt grondig gewijzigd. De partijleden hebben daar een koerswijziging geforceerd door in te stemmen met het ‘slimmer reguleren’ van wietteelt. Daarmee komt een einde aan de behouden koers tot nu toe en dat brengt de regulering en legalisering van wietteelt in zicht. Wanneer wietteelt enerzijds wordt gereguleerd en anderzijds illegale teelt effectiever wordt aangepakt moet dat een antwoord op de overlast kunnen bieden.

Joost Verbaan is strafrechtdeskundige

Uit de krant