Medewerkers van het voormalige Gemeentewerken Rotterdam legden de vleermuizenkelder, vol hoekjes en nisjes, in 2005 aan.
Medewerkers van het voormalige Gemeentewerken Rotterdam legden de vleermuizenkelder, vol hoekjes en nisjes, in 2005 aan.

Vleermuizen kunnen gewoon in hun kelder blijven wonen

Rotterdam - De vleermuizen in de speciale vleermuizenkelder in Schiebroek hoeven niet te vrezen voor de aanleg van de nieuwe snelweg A13/A16. Sterker nog: Rijkswaterstaat wil in overleg met Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand om te kijken hoe de beestjes zo veel mogelijk beschermd kunnen worden tijdens de werkzaamheden. 

Na een artikel in De Havenloods vorige week stelde Peter van Dalen van de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand vragen over de toekomst van de vleermuizenkelder aan Rijkswaterstaat. Hij kreeg dit wantwoord: 

'De vleermuizenkelder ligt buiten de grens van het Tracébesluit A16 Rotterdam en wordt niet verwijderd. We kunnen u op dat punt dus geruststellen. Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam onderhouden contact over een mogelijke optimalisatie zodat de kelder ook als winterverblijfplaats kan dienen. Er worden daarnaast al de nodige compenserende maatregelen genomen voor vleermuizen en andere soorten. Rijkswaterstaat is graag bereid om samen met de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand te bekijken welke extra maatregelen mogelijk zijn.'
 

Meer berichten