De Gouden Smiley is op woensdag 26 september door Marjolein Tasche (helemaal rechts - voorzitter Raad van Bestuur) aan Olivia Hessels (helemaal links - pedagogisch medewerker) en Saskia van der Kooij (midden -kinderverpleegkundige) overhandigd.
De Gouden Smiley is op woensdag 26 september door Marjolein Tasche (helemaal rechts - voorzitter Raad van Bestuur) aan Olivia Hessels (helemaal links - pedagogisch medewerker) en Saskia van der Kooij (midden -kinderverpleegkundige) overhandigd.

Goud voor Franciscus!

Algemeen 17 keer gelezen

Rotterdam - De Kinder- en dagbehandelingsafdeling van Franciscus Gasthuis heeft voor de tweede keer de Gouden Smiley ontvangen van Stichting Kind en Ziekenhuis. De Gouden Smiley geeft aan dat het ziekenhuis kindvriendelijk en oudervriendelijk is. Franciscus Gasthuis is de eerste in de regio die deze Gouden Smiley al twee keer heeft ontvangen. Het is een belangrijke kwaliteitsaanduiding voor kind- en gezinsgerichte zorg. De Kinderafdeling in Franciscus Vlietland is in het bezit van een Bronzen Smiley, samen met vier andere ziekenhuizen in de regio.

Belia Quak, afdelingsmanager van de Kinderafdeling in Franciscus Gasthuis: ‘Ik ben ontzettend trots op mijn team, vooral omdat zij ondanks de aanhoudende personeelstekorten continue bezig zijn met het verbeteren van de zorg voor onze patiëntjes en hun ouders. Op het behalen van deze Gouden Smiley mogen we echt heel trots zijn en dat hebben we samen gevierd.’

Om een Smiley te krijgen, moeten ziekenhuizen aan veel eisen voldoen. Zo geldt onder andere de eis dat altijd een van de ouders kan blijven slapen bij het kind en de hele dag bij hun kind kan zijn. Daarnaast mag een ouder aanwezig zijn bij hun kind bij het inleiden van de narcose en bij het ontwaken na de operatie.

De Gouden Smiley is door Marjolein Tasche (helemaal rechts op de foto - voorzitter Raad van Bestuur) aan Olivia Hessels (links - pedagogisch medewerker) en Saskia van der Kooij (midden -kinderverpleegkundige) overhandigd.

Uit de krant