Afbeelding

Volkskerstzang met het Leger des Heils

Algemeen 15 keer gelezen

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden via www.dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bijdrage aan De Havenloods plaatsen!

Zaterdag 22 december 2018 is er in de Hillgondakerk een Volkskerstzang.

De Volkskerstzang vindt voor het tweede jaar plaats in de historische en geheel in kerstsfeer versierde Hillegondakerk. Er zal veel samenzang zijn van bekende Nederlandstalige kerstliederen.

Medewerking door het korps en koor van het Leger des Heils, Everhard Zwart (orgel) en het projectkoor van de Emmaschool uit Rotterdam Hillegersberg.

Jong en oud van harte welkom!

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg | Aanvang 13.30 uur | toegang vrij.

Uit de krant

Uit de krant