De kracht van het verhaal bij het Apostolisch Genootschap

Algemeen 3 keer gelezen

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden via www.dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bijdrage aan De Havenloods plaatsen!

Kerstavond. Bij de religieus-humanisten van het Apostolisch Genootschap heeft kerstavond een eigen gezicht.De kerstwijding heet dit jaar “De kracht van het verhaal”. Want de boodschap van het kerstverhaal is nog altijd actueel. In een sfeervol uur met vertellers, muziek en zang wordt het oude verhaal in in woorden van nu gegoten. En denk je als toehoorder ook na over de kracht van je eigen verhaal. Iedereen is van harte welkom. Wie erbij wil zijn, kan zo binnenlopen op 24 december op de Dorpsweg 205, gebouw Basis, aanvang om 20.00 uur. Het Apostolsich Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen op religieus-humanistische grondslag voor mensen die bewust met zingeving bezig willen zijn. De leden inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Ze geloven dat mensen in essentie met elkaar verbonden zijn. Dat spoort apostolischen aan om zorgvuldig om te gaaan met elkaar en de wereld. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreidt over 69 gemeenschappen.Zie ook www.apgen.nl.

Uit de krant

Uit de krant