Gerard Endenburg draagt symbolisch de sleutel over aan Job Knoester, huidige directeur van Endenburg.
Gerard Endenburg draagt symbolisch de sleutel over aan Job Knoester, huidige directeur van Endenburg. Foto: Beguin Media Totaal / Michel Groen

Aboutaleb: ‘Grondlegger sociocratie heeft veel betekend voor de samenleving’

Algemeen 15 keer gelezen

Rotterdam - Dit bericht is ingezonden via www.dehavenloods.nl. Iedere Rotterdammer kan daar zelf een bijdrage aan De Havenloods plaatsen!

Met de overdracht van een gouden sleutel was de laatste fase in de verzelfstandiging van het bedrijf Endenburg een feit. Gerard Endenburg droeg daarmee symbolisch het pand aan de Prins Pieter Christiaanstraat 50 in Rotterdam over aan de medewerkers van Endenburg.

‘Prof. Dr. Ing. Gerard Endenburg is een respectabel man’, zei ook burgemeester Ahmed Aboutaleb. ‘Hij heeft door zijn sociocratisch gedachtegoed op basis van gelijkwaardigheid veel betekend voor de verbinding binnen dit Rotterdamse bedrijf, het ondernemerschap en de samenleving.’

‘De rode truien van Endenburg zijn ook een vertrouwd beeld bij ons op het stadhuis, waar Endenburg het elektrotechnisch onderhoud verzorgt en meewerkte aan een grote renovatie’, aldus de burgervader.

Gerard Endenburg is de grondlegger van de sociocratie, een besluitvormingsmodel voor organisaties op basis van gelijkwaardigheid. Endenburg vertelt daar zelf over: ’Alle mensen zijn verschillend. Tegelijkertijd zijn alle mensen gelijkwaardig. Mijn hele leven heb ik gewerkt aan een besluitvormingsmethode die recht doet aan die gelijkwaardigheid. Tegenstellingen worden dan niet langer uitvergroot, maar je gaat uit van wat mensen delen. Dat maakt niet alleen de effectiviteit van organisaties groter, maar ook de leefbaarheid van de samenleving.’

Verbinding

Job Knoester, huidige directeur van Endenburg, nam de symbolische sleutel in ontvangst. Met de woorden ‘het is van ons’, volgde een groot applaus van alle medewerkers. En zo is het ook binnen Endenburg, dat van alle medewerkers is en waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft op basis van het sociocratisch gedachtegoed. Verbinding was het thema van de hele bijeenkomst. Niet alleen kreeg de entreehal de naam ‘verbinding’ met de beeltenis van Gerard Endenburg, ook werd een prachtig kunstwerk onthuld. Dat verbeeldde de verbinding door de jaren historie van Endenburg en de gelijkheid binnen de onderneming.

Goede doelen

Verbinding bleek ook uit de goede doelen die alle afdelingen hadden geselecteerd. Ze willen daarmee iets terug doen voor de samenleving. Zo steunen de afdelingen Engineering & Calculatie en Projecten vestigingen van het Ronald McDonald-huis, de afdeling Security de Voedselbank en de afdeling Maintenance de stichting 010010. Dat is een stichting, opgericht vanuit de passie voor het onderwijs om meisjes en jongens spelenderwijs bezig te laten zijn met de toekomst. De afdeling Energy steunt de stichting Haarwensen en de afdeling Industry de stichting FC Robinstijn, die voetbalgerelateerde wensen van (bijvoorbeeld) zieke kinderen in vervulling laat gaan. De Staf koos de stichting Natuurmonumenten. Bijzonder is dat de medewerkers van Endenburg niet alleen geld doneren, maar zich het komende jaar ook actief inzetten voor het door hen geselecteerde doel. Knoester: ‘Betrokken, betrouwbaar, deskundig en waardevol zijn waarden die wij nastreven, aansluitend bij het gedachtegoed van Gerard Endenburg.’

De laatste fase in de verzelfstandiging van Endenburg vindt plaats onder toeziend oog van alle medewerkers en de notaris.

Uit de krant