Het beeld van ratten moet volgens Rini Biemans bijgedraaid worden. "Ze zijn niet eng. En je kunt er ook geen ziektes van krijgen. We moeten kinderen aan de beestjes laten wennen."
Het beeld van ratten moet volgens Rini Biemans bijgedraaid worden. "Ze zijn niet eng. En je kunt er ook geen ziektes van krijgen. We moeten kinderen aan de beestjes laten wennen." (Foto: Eva de Graaff)

'Kinderen zitten te veel binnen, mede door ratten. En dat is niet nodig'

Rotterdam - "Als we een egel zien, springen we een gat in de lucht, maar een rat vinden we smerig", Rini Biemans is een nieuw project gestart: Het Rattenparadijs. Hij wil de rattenoverlast verminderen en de buitenruimte vergroenen op een ecologische en sociale manier. En daarbij bewustzijn creëren. "Een rat is namelijk niet vies. Je wordt sneller ziek van een niesende buurman dan van het beestje."

Door Eva de Graaff

"Een egel is een bol vol luizen en duiven op straat zijn ook niet schoon", vertelt Rini. "Toch blijven we die rat 'vies' vinden." Het beeld moet volgens hem bijgedraaid worden. "Ze zijn niet eng. En je kunt er ook geen ziektes van krijgen." Maar die angst speelt wel in de wijk, volgens hem. Kinderen zitten te veel binnen, mede door de ratten. "De buitenlucht is belangrijk voor een kind en het immuunsysteem. De hele dag achter een beeldscherm is slecht. Daar worden ze écht ziek van." Deze bewustwording probeert hij met dit project in de wijk te brengen.

Het afgelopen half jaar is Creatief Beheer bezig geweest fase 1 van het project. "We starten nu fase 2, waarbij we een wijkbrede actie uitvoeren in de Afrikaanderwijk", vertelt mede-oprichter Rini Biemans. Er is specifiek gekozen voor dit deel van Rotterdam. "Hier is wordt veel geklaagd over ratten."

"Ook heel belangrijk: als er geen zwerfafval ligt, komen er geen ratten op af. De stadsnatuur is van grote invloed op de dieren. Cruciaal dat mensen hun troep weggooien." Aan de ratten die toch in de wijk rond blijven lopen, moet gewend worden. Rini citeert Kees Moeliker, directeur Natuur Historisch Museum: "Een stad zonder ratten, is als een ei zonder zout."

Om dit aantal toch zo veel mogelijk te beperken, werkt Creatief Beheer niet met gif, maar met honden. "Dit is het best voor de stadsnatuur", vertelt Rini. "En het meest dier- en kindvriendelijk. Al het gif in de omgeving is ongezond voor spelende kinderen."
Bewoners van de wijk kunnen via www.dokterbiemans.nl hun rattenklachten doorgeven. Samen gaan zij bekijken wat het probleem precies is en hoe dit opgelost kan worden. De eerste vangactie leverde al zes ratten op. Bijkomend voordeel van deze aanpak is, volgens Creatief Beheer, dat de honden ruiken waar ratten zitten en zo een betere indruk krijgen van de hoeveelheid en plaats van de dieren. Door gifvrij te werken, beheren ze de wijk op een natuurlijke manier en gaan ze het fokken van de beestjes tegen. "Onze eerste indruk is dat er toch duidelijk minder ratten zijn dan voorheen. Of en waarom dit zo is, gaan we de komende weken uitvinden."

Meer berichten