Logo dehavenloods.nl


Foto: Jan van der Ploeg
Foto: Jan van der Ploeg

Kruispunt Schieweg - Stadhoudersweg veiliger voor fietsers

Rotterdam - Tussen 16 oktober en 17 december gaat de gemeente het kruispunt Schieweg – Stadhoudersweg veiliger maken voor fietsers. Ook gaat in de Schepenstraat de snelheid van auto’s omlaag.

Fietsers op de Schieweg hoeven bij deze kruising niet meer door het verkeer heen om rechtdoor te kunnen, maar krijgen een apart fietspad richting centrum en Stadhoudersweg. Dit is veiliger. De fietsoversteek over de Stadhoudersweg wordt tweerichtingsverkeer. Hierdoor kunnen fietsers vanuit de Schepenstraat officieel de Stadhoudersweg in rijden. Automobilisten kunnen straks niet meer rechtstreeks vanaf de Schieweg naar de Schepenstraat, maar via een keerlus op de Stadhoudersweg. Dit verbetert de veiligheid op de kruising aanzienlijk en haalt de snelheid van auto’s in de Schepenstraat naar beneden.

Drie fases
Het werk aan dit kruispunt verloopt in drie fases:

16 - 22 oktober: ’s nachts voorbereidende werkzaamheden langs de trambaan en op de rijbaan van de Schieweg. Voor fietsers blijft de kruising toegankelijk. Automobilisten hebben overdag, buiten de spits, te maken met een versmalling van de Schieweg en ’s nachts met een volledige afsluiting.

23 oktober – 10 december: Het autoverkeer kan over een versmalde Schieweg rijden. De Stadhoudersweg en Schepenstraat zijn volledig afgesloten. Fietsers gaan over een afgescheiden fietspad richting centrum. De twee fietsoversteken over de Schieweg (richting oost en west) zijn afgesloten.

11 – 15 december: ’s nachts worden de lijnen op het wegdek aangebracht en de detectielussen van de verkeerslichten. De Schieweg kent overdag buiten de spits een wegversmalling voor automobilisten en wordt ’s nachts afgesloten.

Omleidingen staan met gele borden aangegeven.

Noord-Zuidfietsroute
De aanpassing van dit kruispunt maakt deel uit van een groter plan. De gemeente is namelijk bezig met het comfortabeler, sneller en veiliger maken van de drukste fietsroute tussen Noord en Zuid. Deze 6,5 kilometer lange fietsroute loopt van Schieplein tot aan het Varkenoordseviaduct. Doordat de route aantrekkelijker wordt, is de verwachting dat mensen vaker hun auto laten staan en met de fiets naar het centrum komen.

Informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden op de kruising Schieweg - Stadhoudersweg, bel of mail Sjoerd Ennenga van de Rotterdam: 06-53802828, s.ennenga@rotterdam.nl.

Meer berichten


Shopbox