Buijtenland van Rhoon.
Buijtenland van Rhoon.

Je eigen boom in het Buijtenland

Algemeen 8 keer gelezen

Het comité Nationale Boomfeestdag wil dit jaar een nieuw boomplantrecord vestigen: 500.000 bomen! Het Buijtenland van Rhoon doet hier graag aan mee. Op woensdag 18 maart vanaf 13.30 uur en op zaterdag 21 maart wil de Vereniging De Carnissegrienden samen met vrijwilligers 1.000 wilgen poten. Draag jij ook een boompje bij? Wil je ons een handje helpen? Iedereen, van jong tot oud is welkom!

Rhoon - “De wilgen worden op de hoek van de Essendijk en Schenkeldijk geplant. Voor beide dagen zijn 500 bomen beschikbaar. Om het planten te vergemakkelijken, laat de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon de pootgaten voor boren. Je hoeft de wilgen dus alleen maar te poten en het gat te dichten. Hoe leuk is dat? Help mee! We vragen de hulp van (groot)ouders, kinderen, jongeren, leerlingen, leerkrachten en verenigingen. Op woensdag 18 maart starten we om 13.30 uur op de hoek van de Essendijk en Schenkeldijk.

Struiken

Wie de 18e niet kan, is van harte welkom op zaterdag 21 maart. Op dezelfde locatie, vanaf 9 uur. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Op zaterdag 21 maart planten we ook struiken in de Zegenpolder, zo’n 150 stuks. Ook hier is alle hulp welkom. De struiken vormen later samen één struweel. Mooi voor het oog en een perfecte plek voor vogels als de ringmus en de groenling om in te schuilen en te broeden. Het verzamelpunt voor het planten van struiken is om 9 uur bij de Zegenhoeve, Essendijk 4 in Rhoon.

Win-win

Bomen spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ze halen CO2 uit de lucht en wat is er fijner dan wonen, spelen en ontspannen in een groene en gezonde omgeving. Daarnaast help je vrijwillig mee aan de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. In dit gebied werken boeren, recreatieondernemers en lokale verenigingen samen om meer ruimte te geven aan natuur, duurzame landbouw, landschap en recreatie. Hiervoor is een streefbeeld opgesteld. Een gebiedsplan waarbij de cultuurhistorie van het gebied een belangrijke pijler vormt voor de herinrichting van dijken, erven en polders.”

Eeuwenkanten

“Aan de Schenkeldijk willen we de historische eeuwkanten terug. Dit zijn kleine stukjes lagergelegen land waar wilgenbomen groeien die zich tot kleine griendjes vormen. Vereniging De Carnisse Grienden is lid van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon en wil graag samen met vrijwilligers de beplanting van het eerste perceel op zich nemen. Draag jij een boompje bij?  Wil je een handje helpen? Meld je dan aan via  activiteiten@carnissegrienden.nl, zodat de organisatie weet wie er komt. Voor gereedschap wordt gezorgd. Trek natuurlijk wel gepaste kleding en schoeisel aan.”

Uit de krant