Logo dehavenloods.nl


Groot onderzoek naar zorg in laatste levensfase van Erasmus MC

Rotterdam - Op dit moment voert het Erasmus MC een groot onderzoek uit in Zuidwest-Nederland naar ervaringen met zorg in de laatste levensfase. Het doel is om de zorg voor patiënten in de laatste levensfase te verbeteren.

Waarom dit onderzoek?
Het overlijden van een dierbare en de periode die daaraan vooraf gaat kan een intense ervaring zijn voor alle betrokkenen. Het is belangrijk dat de zorg dan goed geregeld is en dat zorgverleners hierin goed samenwerken. Om te leren wat er goed gaat en wat er beter kan, is loopt er in Zuidwest-Nederland een groot leer- en verbeterprogramma: Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg (TSPZ). Dit vragenlijstonderzoek maakt daar onderdeel van uit.

Deelname nog steeds mogelijk
Iedereen die ervaringen heeft met zorg in de laatste levensfase wordt uitgenodigd deze ervaringen te delen. Mensen die in de afgelopen drie jaar een dierbare verloren hebben en nauw betrokken zijn geweest bij de zorg voor die persoon, kunnen een vragenlijst voor nabestaanden invullen via www.tspz.nl Ook artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, patiënten in de laatste levensfase en andere geïnteresseerden kunnen via deze website deelnemen. Voor een papieren vragenlijst kunt u contact opnemen met de onderzoekers, tel: 06 48 52 09 94 of e-mail: tspz@erasmusmc.nl

Heeft u zelf geen ervaringen om te delen, maar draagt u het onderzoek een warm hart toe? Geef deze informatie dan door aan iemand in uw omgeving!

(Foto: Petra de Vries)

Reageer als eerste
Meer berichten