Links nu, rechts het angstige toekomstvisioen.
Links nu, rechts het angstige toekomstvisioen. Foto: Bewonerscommissie Zwaanshalsflat

Bewoners Oude Noorden: ‘Wij willen geen opdringerige hoogbouw langs de Rotte!’

Algemeen 21 keer gelezen

Rotterdam - We kregen een ingezonden brief uit het Oude Noorden. Een groep buurtbewoners maakt zich zorgen over bouwplannen aan de Rotte. Ze zien het totaal niet zitten dat er een flat van negen verdiepingen verrijst in hun buurt.

Lees hier de complete brief: 

‘Wij, bewoners van de Zwaanshalsflat en de Hartenruststraat, maken zich zorgen over bouwplannen die onderdeel zijn van de bespreking van bestemmingsplannen op woensdag 30 juni in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte door leden van de gemeenteraad. Havensteder is namelijk van plan om op een klein postzegeltje groen een flat van maar liefst 9 verdiepingen pal aan de Rotte te bouwen, vergezeld van een rij eengezinswoningen.

Havensteder is voornemens om op een braakliggend stuk grond aan de Hartenruststraat woningen te bouwen. Wij hebben geen problemen met de bouw van extra woningen in onze straat om hiermee aan de grote bouwopgave waar onze stad voor staat bij te dragen.

De voorliggende plannen baren ons grote zorgen over de effecten die deze hebben op de leefbaarheid en verkeersdruk in het kwetsbare Oude Noorden. Dit is een dichtbebouwde en -bevolkte wijk met de nodige grootstedelijke vraagstukken en uitdagingen. Wij zijn van mening dat een flat van 9 hoog in combinatie met de grondgebonden woningen de parkeerdruk en sociale druk zal verergeren. Het beoogde groene karakter van de Rotte wordt afgebroken en tevens het Oude Noorden wordt nog steniger en drukker, om niet te spreken van het hitte-eiland dat wordt gecreëerd door deze stenen flat.

Het contact met Havensteder verloopt uiterst moeizaam. Er is geen sprake van een gelijkwaardige relatie, een gedegen participatietraject en/of cocreatie. Wij krijgen zwaar de indruk dat Havensteder baalt dat we middels het krantenartikel in de plaatselijke krant achter de bouwplannen zijn gekomen nog voor het vergunningsproces en de bestemmingsplanwijziging.

Slechts een week terug ontvingen we de 1e brief van Havensteder in de bus als omwonenden. Dit was een brief met een informerende strekking met als boodschap dit gaat er komen en deal er maar mee.

Meer dan 75% procent van de Zwaanshalsflat huurders hebben een petitie van de bewonerscommissie getekend tegen de bouw van deze flat van negen hoog. Bewoners van de Zwaanshals maken zich zorgen over verlies van uitzicht, verlies van licht en zoninval, het opdringerige effect van het gebouw, verdwijnen van bomen en groen en het verdwijnen van de huidige, mooie binnenplaats.

Marianne Ophof, al 38 jaar bewoner van de Zwaanshalsflat: ‘Om de flat te bouwen is Havensteder van plan om zeven bergingen te slopen en nieuwe bergingen te bouwen in het midden van onze mooie binnenplaats. De binnenplaats is het hart van onze flat waar bewoners elkaar ontmoeten en kinderen dagelijks spelen. En nu wil Havensteder onze harten breken, letterlijk en figuurlijk.’

Wij vinden het proces wat doorlopen is met betrekking tot de bouwplannen en het bestemmingsplan niet voldoen aan de huidige ambities die het College heeft op het gebied van de Omgevingsvisie, de visie op de Rotte en al helemaal niet met het recent door de raad vastgestelde ‘Wijk aan Zet’.

Wij hopen dat wij als bewoners nog wel de mogelijkheid krijgen om mee te denken en te participeren met betrekking tot de toekomst van onze straat en wijk! Het moet toch mogelijk zijn om woningen te bouwen die een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen in plaats van ze te verergeren!

Aanstaande woensdag gaan bewoners middels een audiovisuele boodschap inspreken tijdens de commissie. Raadsleden zijn uitgenodigd om op locatie in het Oude Noorden de omgeving te bekijken.’

Uit de krant

Uit de krant