<p>&nbsp;Amanda Wams stuitte in Stadsarchief Rotterdam op de mythologische geboorte van Rotterdam.</p>

 Amanda Wams stuitte in Stadsarchief Rotterdam op de mythologische geboorte van Rotterdam.

(Foto: Amber & Wolf)

Hoe de onstuimige liefde tussen Maasgod en Rottenimf leidde tot een prachtige baby: Rotterdam

Rotterdam - Wie zijn de mythologische ouders van Rotterdam? Schrijfster Amanda Wams dook in het verleden van onze stad en ontdekte de Rottenimf en de Maasgod. Ze reconstrueerde deze mythe van Rotterdam en maakte er een boekje over: ‘De Rottenimf & de Maasgod, op zoek naar de stadsmythologie van Rotterdam’. Een voorpublicatie:

door Amanda Wams

‘Gezwind stroomde de Maasgod op haar af. Daar, op de plek waar het water kolkte aan de Leuve, zag hij de Rottenimf voor het eerst. Als geraakt door de bliksem op open zee, werd hij bevangen door haar verschijning. Vanuit de luwte aanschouwde hij haar. De Rottenimf, eeuwig badend in de schaduw, het loof en de bladeren, hield zich schuil voor zijn gezicht. Iedere keer verdween zij de diepte in om ergens anders weer op te duiken. Ingefluisterd door de rivierzomen stroomde hij steeds dichter in haar nabijheid. De Rottenimf leek ongrijpbaar. De Maasgod verwachtte dat zij hem blij zou begroeten, maar niets was minder waar. Ze zweeg, zwom heen en weer, tevreden in haar eigen oevers. Ze kuste haar eigen bloemen, kruiden en bladeren en speelde met de andere nimfen. De Maasgod verzamelde al zijn moed en in een poging haar te verleiden zong hij een lied:

Schoone stroomnimf, staen bedeest,
Kwynen als we u hooren klagen.
Liever dansen we om uw’ wagen,
Vlug van voeten, bly van geest’.
Laet de vreugdt uw leet verwinnen,
Gulle blydschap voegt uw Hof.
Zing hoe u de liefde trof,
Zing ons uw gelukkig minnen,
Daar wy, door uw schoon bekoort,
Om uw’ zetel spelemeien.
Nauwelyks zwygen hier de reijen,
Of de Rotte vaert dus voort.

(Uit: De Rottestroom, Dirk Smit)

Het lied beroerde de Rottenimf. Aangemoedigd door haar eigen ontroering zocht de Rottenimf toenadering. Toen de Maasgod aan kwam ruisen, vielen de dieren stil. De zuchtende wind roerde boom noch het gras, waarin de Rottenimf lag te rusten. Hij vernevelde zich tot een wolk en wierp een schaduw op haar gezicht. Zoiets schoons had hij nog nooit in een weide zien liggen. Gele en rode bloemen sierden haar haren en waar ze ook kwam, het kruid en veldgewas gingen vanzelf blozen. Overal bloeiden violen en rozen. De Maasgod moest tot actie overgaan, want haar hart behoorde aan hem.

 De Maasgod, mannelijk en teder zoals hij was, overtuigde de Rottenimf van zijn liefde. Hij herkende haar als de zijne. Zag haar voor wie ze was, ging op in haar. Zij was zijn evenknie. In vorm en in geest. 

De zoete vrijerij van de Maasgod zette de koelte van de Rottenimf in vuur en vlam. Ze nodigde hem uit haar kalme wateren in te komen, kuste hem en koesterde hem in haar waterrijke bed. De Rottenimf was ervan overtuigd dat ze samen alle tegenslag zouden overwinnen. De Rottenimf en Maasgod keken elkaar vol verlangen aan en wisten dat het goed was. Samen stroomden de geliefden naar kalmere wateren en verscholen zich in het riet. De Rottenimf en de Maasgod smolten samen in een teer beminnen. Niet veel later stapten de nimf en god in de huwelijksboot. De rust keerde terug in hun wateren. Al snel was er een dochter op komst, een kleine spruit. Het baby’tje kwam ter aarde in het riet en ze noemden haar Rotterdam. Liefdevol zongen zij een wiegelied:

Dan was ’t bruiloft op de baren, 
Dan onthaelde my de Maes,
Die ik, onder ’t stroomgeraes,
Juichend kwam in de armen varen.
Onder duizend vrolykheên,
Onder ’t kabblen, onder ’t spartelen,
Ruischen, bruischen, zedig dartelen,
Smolten we ons dan onderëen.
Door dees wederzydsche liefde,
Door dit teêr beminnen, sproot
Eene Dochter uit myn’ schoot’.
Haer voor roof en onheil dekken.
Hier, hier zat ze, buiten schroom,
Ja, ‘k voorzag, dat zy myn’ stroom
Tot een beroemd sieraedt zou strekken.
’t Lustte straks der vlugge Faem’,
Wie ik ’t eeuwig dank zal weten,
’t Wichtje Rotterdam te heeten,
Naer myn’ onberoemden naem.

(Uit: De Rottestroom, Dirk Smits)

‘De Rottenimf & de Maasgod, op zoek naar de stadsmythologie van Rotterdam’ is verkrijgbaar via urbanwitchesrotterdam.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden