Foto: Havenbedrijf Rotterdam

De haven van Rotterdam krabbelt op na coronadip

Rotterdam - In de eerste zes maanden van 2021 bedroeg de overslag in de haven van Rotterdam 231,6 miljoen ton, een groei van 5,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Ondanks deze toename is het overslagvolume nog niet hersteld van de coronadip van vorig jaar. 

De economie trekt aan, de wereldhandel ook. Dat helpt bij het herstel van het overslagvolume in de haven van Rotterdam. Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie, al hoopt Havenbedrijf Rotterdam dat de groei van het overslagvolume in de tweede helft van 2021 aanhoudt.  

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: “Het is bemoedigend om te zien dat het totale overslagvolume kwartaal op kwartaal toeneemt. Dat betekent evenwel niet dat de Rotterdamse haven de coronadip van vorig jaar al helemaal heeft goedgemaakt. De financiële resultaten van het Havenbedrijf waren naar tevredenheid. Die stellen ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid, zodat we onze klanten helpen om meer lading naar Rotterdam te halen. Onze overtuiging is dat onze investeringen aanzienlijke impact hebben op werkgelegenheid, duurzaamheid en maatschappij.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden