<p>Maquette van &eacute;&eacute;n van de zeven stadsprojecten.</p>

Maquette van één van de zeven stadsprojecten.

Alles op alles voor groene stadslongen!

Rotterdam - Door corona werd het nóg duidelijker: groen om ons heen is super belangrijk. Ook of misschien wel juist in de stad. Met zeven stadsprojecten moet Rotterdam meer ‘groene stadslongen’ krijgen: openbare plekken waar je elkaar kan ontmoeten, bewegen en recreëren. En die meteen ook oplossingen bieden voor andere uitdagingen in de stad én zorgen voor meer werkgelegenheid, aantrekkelijk zijn voor ondernemers en meer ruimte voor festivals.

Afgelopen week werd het ‘Stadsakkoord Rotterdam’ door de gemeente en 27 partijen ondertekend. Stuk voor stuk partijen op het gebied van mobiliteit, werkgelegenheid, vastgoed, projectontwikkeling, gezondheid, inclusiviteit, klimaatadaptatie, cultuur, water en groen. Ze trekken de komende jaren samen op en beschouwen zichzelf als ambassadeurs van de 7 stadsprojecten.

De Rotterdamse wethouder Wijbenga is blij met de brede steun: “De zeven stadsprojecten zijn impactvol voor de hele stad. Zij geven een impuls aan de economische en sociale omgeving, en aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat er zoveel partijen mee ondertekenen laat zien dat er veel supporters zijn.”

De zeven stadsprojecten
Rotterdam staat voor tal van uitdagingen. Bijvoorbeeld het verlagen van hittestress, de opvang van hevige regenbuien en woningen bouwen op plekken waar het tot nu toe niet mogelijk is vanwege geluidshinder of luchtvervuiling. Daarom heeft het college vorig jaar het besluit genomen om te starten met zeven nieuwe stadsprojecten: Groene Long (Hofplein en Westblaak), Prins Alexanderplein, Hofbogenpark, Park Maashaven, Schouwburgplein, Rijnhavenpark en Getijdenpark Feyenoord.

De stadsprojecten moet Rotterdam meer groene stadslongen geven: aantrekkelijke openbare plekken voor ontmoeting, beweging en recreatie. Deze stadslongen bieden ook oplossingen voor andere belangrijke opgaven van de stad, zoals een betere balans tussen autoverkeer, openbaar vervoer en langzaam verkeer, en ze leveren een bijdrage aan de gezondheid van Rotterdammers.

Bewoners betrekken
Ook zijn er afspraken gemaakt over het actief betrekken van bewoners en ondernemers door middel van participatie. En in te zetten op aantrekkelijke ‘plinten’, met zowel aandacht voor bestaande als nieuwe winkels, horeca en bedrijven in en rondom de Stadsprojecten. De inbreng van de ondertekenaars is divers en loopt van kennisinbreng, tot het creëren van draagvlak tot financiële deelname.

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het verder uitwerken van de schetsontwerpen, het betrekken van Rotterdammers bij de ontwerpen via participatie en uit het opstellen van programma’s van eisen. Bij een aantal projecten zijn de eerste fysieke ingrepen zichtbaar: op het Alexanderplein is een deel van de tegels vervangen door borders met bloembollen voor de lente en zomer, en in de Rijnhaven is met het Floating Office Rotterdam ook het eerste deel van het drijvend park aan de Wilhelminakade in aanleg.

Maquettes onder Kruisplein
Benieuwd hoe de projecten er in de toekomst uit komen te zien? Naast de schetsen is er per project een maquette gemaakt. De maquettes zijn in het kader van de Rotterdam Architectuur Maand te bezichtigen in de parkeergarage Kruisplein op verdieping -5. Tot 27 juni kun je zonder afspraak de tentoonstelling bezoeken. Voor informatie kijk op rotterdamarchitectuurmaand.nl. Na 27 juni komen de maquettes op een andere locatie in de stad de staan. Zie rotterdam.nl/zevenstadsprojecten.

Samenwerking
De ambassadeurs van de zeven Stadsprojecten zijn Architectuur Instituut Rotterdam, Beeldende Kunst en Openbare Ruimte Rotterdam, Bomenridders, CEPHIR, CultuurConnect, Fietsersbond, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, IDEM Rotterdam, Inretail, Koninklijke Horeca Nederland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MKB Infra, MKB-Rotterdam, Natuurmonumenten, Platform Ontwikkeling Rotterdam, RET, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Rotterdamse Dakendagen, Rotterdams Milieu Centrum, Rotterdamse Culturele Basis, Staatsbosbeheer, VNO/NCW, Voor Goed en de Raad voor Goed, Walk21, Waterschap Hollandse Delta en Young 010.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden