Foto:

Industriële Piekstraat krijgt 800 nieuwe woningen

Rotterdam - Gemeente Rotterdam wil ongeveer 800 woningen ontwikkelen bij de Piekstraat, op de Kop van Feijenoord. De bedoeling is om nieuwbouw te combineren met herontwikkeling van bestaande industriegebouwen. Er moet ruimte voor kleine bedrijvigheid komen en de omgeving zal ook meer groen krijgen.

“In dit verborgen stukje Rotterdam op een prachtige plek aan de Nieuwe Maas willen we een woon-werkgebied maken’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). “De Piekstraat ligt tussen Feyenoord City en de Kop van Zuid. Het is een gebied met oude industriegebouwen dat veel kansen biedt voor ontwikkeling, bijvoorbeeld voor woningen voor alle inkomensgroepen.”

De uitgangspunten zijn  vastgelegd in een ambitiedocument dat de grondeigenaren van de Piekstraat en de gemeente Rotterdam samen hebben opgesteld. Erg concreet zijn de plannen voor het gebied nog niet. Wel geeft de gemeente aan dat behoud van Skateland voor het gebied belangrijk is en dat “een beperkte hotelfunctie wellicht mogelijk is”. Niet alle architectuur hoeft gesloopt te worden. Bij monumentalen of beeldbepalende panden zal er omheen, op of overheen gebouwd worden.

Op een rijtje

Het college heeft akkoord gegeven op het ambitiedocument. Binnenkort wordt het in de gemeenteraad besproken. In het document zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd voor de toekomstige bebouwing:

- Een programma van maximaal 135.000 m² bruto-vloeroppervlakte aan de westzijde van de Piekstraat, hiervan wordt minimaal twee derde en maximaal driekwart ingevuld met woningen en minimaal 10 procent met bedrijfsruimte.

- Van de te bouwen woningen wordt minimaal 35 procent in het middensegment gerealiseerd en minimaal 15 procent in het sociale segment. Binnen de wijk is een beperkte hotelfunctie of horeca mogelijk.

- De bouwhoogte is niet overal gelijk om een gevarieerd beeld tot stand te brengen. De maximale bouwhoogte is volgens het bestemmingsplan 50 meter, met uitzondering van twee hoogteaccenten waar bouwen tot 60 en 65 meter mogelijk is.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken zullen eerst verschillende maatregelen moeten worden getroffen. Voor nieuwe ontwikkelingen moet het bestemmingsplan bijvoorbeeld worden aangepast.

Heijmans woontoren

Op de meest zuidelijke punt van de Piekstraat ontwikkelt Heijmans een woontoren. Deze bouwontwikkeling valt buiten de reikwijdte van het ambitiedocument. Er loopt een zaak bij de Raad van State tegen de bouw van de toren. De einduitspraak wordt dit jaar verwacht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden