Foto: Gemeente Rotterdam

Rotterdammers gaan zelf luchtkwaliteit meten als lid van de Luchtclub

Rotterdam - Wethouder Arno Bonte heeft vandaag de Luchtclub gelanceerd. Rotterdammers die lid worden van de Luchtclub krijgen een sensor om zelf de luchtkwaliteit in hun straat te kunnen meten. Door samen te meten krijgen inwoners en de gemeente meer inzicht in de luchtkwaliteit in straten en wijken.    

Meer kennis over de bronnen van luchtvervuiling maakt het volgens wethouder Arno Bonte makkelijker om effectieve maatregelen te nemen. “We hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de luchtkwaliteit in de 15 meest vervuilde straten fors is verbeterd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Schone lucht is belangrijk voor  een goede gezondheid, daarom willen we vervuilingsbronnen opsporen en aanpakken. De leden van de Luchtclub  kunnen ons daarbij helpen.” 

In de Luchtclub gaan 900 Rotterdammers gedurende twee jaar zelf de luchtkwaliteit meten en data aanleveren. Bewoners worden zo onderdeel van het bestaande meetnetwerk in  Rotterdam. Via online kennissessies en gesprekken kunnen bewoners ook meepraten, meedenken en  meedoen om de luchtkwaliteit in hun wijk te verbeteren 

Aanmelden 

Rotterdammers kunnen zich vanaf 14 april tot 1 mei aanmelden bij de Luchtclub via rotterdam.nl/luchtclub. De  gemeente heeft 900 sensoren beschikbaar die in bruikleen worden uitgegeven. Op de website staat meer  informatie over de voorwaarden. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden