<p>Ook de vos staat op de lijst.</p>

Ook de vos staat op de lijst.

(Foto: Peter Gooris)

De 10 van 010: deze dieren en planten krijgen voortaan extra aandacht

Rotterdam - De 10 van 010, zo noemt de gemeente zeven dieren en drie planten die komend jaar symbool staan voor de biodiversiteit in de stad. Op de lijst staan de egel, vos, laatvlieger (vleermuis), zanglijster, snoek, rosse metselbij, kleine vuurvlinder, steenbreekvaren, zwanebloem en zoete kers.

Door iedereen informatie te geven over wat je kunt doen om de stad een fijne leefomgeving te maken voor deze planten en dieren, hoopt de gemeente de biodiversiteit te versterken.

De diversiteit van planten en dieren staat namelijk wereldwijd onder druk door onder andere verstedelijking van land en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De stad wordt gezien als een belangrijke plek die kan bijdragen aan het behoud of herstel van biodiversiteit.

“Het welzijn en de gezondheid van mensen, en het functioneren van de economie staan in directe relatie met de stand van de biodiversiteit, aangezien de natuur ons voorziet van voedsel, water, grondstoffen en schone lucht”, laat de gemeente weten.

De gemeente wil Rotterdammers betrekken bij de 10 van 010. Het is de bedoeling dat we de dieren van de lijst zoveel mogelijk gaan ‘ontmoeten’. Om de beurt, vanaf half april vind je de eerste.

Niet op de lijst, maar er zelfs bóven staat natuurlijk de meeuw. Sinds enkele weken de officiële Stadsvogel van Rotterdam, gekozen door lezers van De Havenloods. Binnenkort laten we met Vogelklas Karel Schot en dierenwethouder Bert Wijbenga meeuwen uit de opvang los, hun vrijheid tegemoet!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden