<p>Sportende kinderen</p>

Sportende kinderen

(Foto: Stichting Omgaan met Pesten)

Sporten moet leuk en zorgeloos zijn, zonder dat kinderen gepest worden

Rotterdam -  Vanaf nu is Stichting Omgaan met Pesten in te zetten vanuit het sportakkoord; een stichting die zich inzet om pesten te voorkomen, tijdig te signaleren, aan te pakken en de gevolgen te beperken. Vanuit het nationaal sportakkoord kunnen verenigingen in Rotterdam budget krijgen voor deskundigheidsbevordering, workshops, bijscholing of training.

Vanuit het sportakkoord, dat vorig jaar tot stand is gekomen, is keuze uit vele vormen van ondersteuning voor besturen, trainers, vrijwilligers etc. Eén van de thema’s van het Nationaal Sportakkoord is ‘positieve sportcultuur’: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos.

Bij de sportverenigingen zijn meestal enthousiaste vrijwilligers actief, die de club graag ondersteunen bij de trainingen. Vaak hebben ze wel verstand van de sport en het neerzetten van een leuke training. Maar hebben ze ook een pedagogische achtergrond? Weten deze vrijwilligers op welke signalen ze kunnen letten? Zien zij of iedereen zich veilig voelt binnen de groep? En weten ze wat ze moeten doen als er een conflict ontstaat? Of als een kind aangeeft gepest te worden? Heeft de vereniging een vertrouwenspersoon en/of een anti-pest protocol? 

Stichting Omgaan met Pesten kan een vereniging ondersteunen bij al deze vraagstukken. Door middel van workshops kunnen trainers en coaches worden opgeleid op het gebied van omgaan met pesten. Ook bestuurders kunnen zij begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging. De trainers van stichting Omgaan met Pesten bekijken samen met de sportvereniging welke vragen er spelen, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en of ouders willen betrekken bij het aanbod.

Naast interesse spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar. Vanaf nu is deze ondersteuning ook mogelijk vanuit het Nationaal Sportakkoord.

Stichting Omgaan met Pesten heeft een landelijk netwerk aan trainers die ingezet kunnen worden. In Rotterdam kan Mariëlle Hage van praktijk De Hoofdzaak Coaching hiervoor benaderd worden.


Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord is te vinden op: https://sportakkoord.allesoversport.nl/.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden