Het nieuwe Eiland van Brienenoord.
Het nieuwe Eiland van Brienenoord. (Foto: Gemeente Rotterdam)

Over een tijdje liggen er zeehonden op nieuwe zandbanken middenin in de stad!

Rotterdam - Terwijl de werkzaamheden op en rond het Eiland van Brienenoord nog in volle gang zijn, is nu al te zien wat we kunnen verwachten als dit stukje Rotterdamse stadsnatuur straks in een getijdenpark veranderd is. Op de zandbanken aan de westzijde van het eiland duiken steeds meer nieuwe vogelsoorten op. De verwachting is dat daar over een tijdje zelfs zeehonden liggen te zonnen, middenin de stad!

Het Eiland van Brienenoord bij IJsselmonde krijgt onder meer natuurvriendelijke oevers en ruimte voor getijdennatuur. Aan zowel de west- als oostkant van het eiland komt meer getijdennatuur. Het eiland gaat onderdeel uitmaken van het Rondje Stadionpark, een recreatieve route van vijf kilometer op Rotterdam-Zuid. 

En zo komen er rond het eiland een soort ‘miniwaddengebieden’ te liggen’, waar allerlei dieren op afkomen. Er worden inmiddels al veel vogels gezien die het ‘nieuwe’ eiland ontdekt hebben. De kokmeeuw en de zilvermeeuw zitten er soms met 175 tegelijk. Maar ook zeldzamere soorten als de pontische meeuw en de geelpootmeeuw worden regelmatig gespot. De aalscholver komt ook steeds vaker op bezoek.

Naar verwachting zal op den duur de getijdezone ook bezocht worden door steltlopers, zoals scholekster en tureluur. En verder zullen we er af en toe een zeehond zien liggen, nu al zwemmen die sporadisch langs.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden