Akkoord over bouw Parkhaven bij de Euromast, mét allerlei aanpassingen


<p>Zo moet Parkhaven er straks uitzien, met woningbouw aan weerszijden van de Euromast.</p>

Zo moet Parkhaven er straks uitzien, met woningbouw aan weerszijden van de Euromast.

Akkoord over bouw Parkhaven bij de Euromast, mét allerlei aanpassingen

Rotterdam - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Masterplan voor woningbouw aan de Parkhaven van de ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners. Het Masterplan gaat uit van een gevarieerd woningbouwprogramma van circa 630 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast. De Parkhavenkade wordt autovrij gemaakt en verandert van een parkeerplaats in een groene kade waar het prettig recreëren is.  

Het Masterplan biedt volgens het college voldoende waarborgen voor een zorgvuldige omgang met de monumenten de Euromast, Het Park, de Maastunnel en het Parksluizencomplex. De Euromast komt in het plan een stuk verder van de woningen te staan, in plaats van 70 meter is die afstand vergroot naar 105 meter. 

Het woningbouwplan gaat uit van 20 procent sociale huur, 30 procent woningen in het middensegment, 30 procent in het hogere segment en 20 procent in het topsegment. Alle woningen krijgen dezelfde uitstraling en kwaliteit. Op de begane grond van de woongebouwen is ruimte voor horeca, kleinschalige bedrijvigheid en praktijkruimten.  

Het groen aan weerszijden van de Euromast, dat deels plaats moet maken voor woningbouw, wordt volledig gecompenseerd. Het parkeren van auto’s van de toekomstige bewoners en bezoekers van de Parkhavenkade gebeurt in een ondergrondse parkeergarage, zodat auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen.

Het aanvankelijke plan voor de Parkhaven is op meer punten aangepast. Zo is het aantal woningen teruggebracht van 700 naar circa 630, en verspreid over acht in plaats van tien appartementengebouwen. Er is meer variatie in de opbouw van de gevels, zodat er geen massieve ‘wand’ van bebouwing ontstaat. De tussenstraten tussen de woongebouwen worden breder, zodat Het Park en het water van de Parkhaven meer met elkaar in contact komen. De hoogte van de toekomstige bebouwing is afgestemd op de zichtlijnen van de Euromast. Het zicht op de trommel van de Euromast vanaf de zijde van de Parksluizen en de Maastunneltraverse is verbeterd. Er komt een rankere smallere overbrugging tussen de Parkhavenkade en Het Park, om het karakter van de Maastunneltraverse zo min mogelijk te beïnvloeden. De nu nog stenige kade aan de Parkhaven wordt verbreed en krijgt een groener en aantrekkelijker uiterlijk, met nieuwe bomenrijen, bankjes en beplanting langs de kade. Het tweerichtingsverkeer aan de Parkhavenkade blijft gehandhaafd.

Op 18 februari spreekt de gemeenteraad zich uit over het Masterplan voor de Parkhaven. Daaraan voorafgaand organiseren de initiatiefnemers op donderdag 4 februari een digitale informatiebijeenkomst over het Masterplan. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden, ondernemers aan de Parkhaven en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Ze ontvangen hiervoor een uitnodiging of kunnen zich aanmelden via www.parkhaven010.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden