Havenbedrijf Rotterdam: ‘Een veilig en druk jaar, iets minder schepen’


<p>Eerste LNG-cruiseschip Mardi Grass bunkerde eind december 2020 in Rotterdam. Foto Ries van Wendel de Joode/HBR</p>

Eerste LNG-cruiseschip Mardi Grass bunkerde eind december 2020 in Rotterdam. Foto Ries van Wendel de Joode/HBR

(Eerste LNG-cruiseschip Mardi Grass bunkerde eind december 2020 in Rotterdam. Foto Ries van Wendel de Joode/HBR)

Havenbedrijf Rotterdam: ‘Een veilig en druk jaar, iets minder schepen’

Rotterdam - Ja, ook in de haven van Rotterdam domineerde het coronavirus het afgelopen jaar. Door de coronamaatregelen nam de werkdruk flink toe en moesten de manschappen veel meer taken op zich nemen. Maar: de continuïteit kwam niet in het geding, blijkt uit de nautische cijfers. Ook maakte Rotterdam zich extra geliefd onder zeelieden: 4.000 bemanningsleden van cruiseschepen konden worden gerepatrieerd.

De Rotterdamse haven is van vitaal belang voor Nederland. Hier arriveren ons voedsel, medicijnen en uiteenlopende grondstoffen. De haven moet ook in tijden van lockdown open blijven. “Ik ben trots op mijn collega’s. Onder extreme omstandigheden hebben we de haven draaiende en veilig gehouden”, aldus (rijks)havenmeester René de Vries. 

Even wat cijfertjes
Het aantal scheepsbezoeken van zeeschepen dat Rotterdam bezocht, daalde met vier procent; van 29.491 naar 28.170. En er viel één ernstig ongeval te betreuren in de haven, toen er een tros brak op een schip. Zowel de nautische veiligheidsindex voor ongevallen (8) als de safety environmental index voor inspecties (7,8) scoorden hoger dan het streefcijfer 7,5. Vanwege corona was het aantal inspecties en processen verbaal minder dan normaal, omdat de anderhalve meter afstand ook in de haven zo veel mogelijk werd nageleefd. Het aantal ongevallen (met name parkeerschades) steeg minimaal, van 113 naar 122.

Drones
Voor de veiligheid en orde op het water worden steeds vaker drones ingezet. Bijvoorbeeld bij ongevallen en mogelijke morsingen, het meten van uitstoot en detecteren van illegale ontgassingen. Ook organiseerde het Havenbedrijf de eerste pakketlevering door een drone aan zeeschip de Pioneering Spirit.

Samenwerken in coronatijd
Sinds maart geldt voor de Veiligheidsregio Rotterdam GRIP 4. Dat is de hoogste mate van paraatheid. Dat komt alleen voor bij een ramp waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn. De divisie Havenmeester is partner van de Veiligheidsregio. Er wordt intensief samengewerkt met de Veiligheidsdirectie, GGD en Gemeente Rotterdam en er is zeer regelmatig contact tussen Havenbedrijf, havenbedrijfsleven en de dienstverleners om de stand van zaken te bespreken en eventuele benodigde acties vast te stellen.

Gezondheidsverklaring
Ook de PHAR – Port Health Authority Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen kustwacht, GGD, Veiligheidsregio, Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf – speelt een belangrijke rol in deze tijd. De ‘Maritime Declaration of Health’ - de gezondheidsverklaring die de schepen moeten invullen - was voorafgaand aan het uitbreken van Covid-19 slechts een formaliteit. Nu moeten schepen deze verplicht zorgvuldig invullen voordat ze in de haven arriveren. Dat heeft inmiddels geresulteerd in meer dan 25.000 e-mails met afgegeven verklaringen.

Helpen bij nood
René de Vries vindt het een taak van de havenmeester om scheepsbemanning in nood te helpen. Daarom hielp de Rotterdamse haven schepen die elders door Covid-19 waren gestrand. Dankzij die humanitaire aanpak, konden in Rotterdam 4.000 bemanningsleden van cruiseschepen worden gerepatrieerd. Het maakte Rotterdam extra geliefd onder zeelieden.

Bunkeren werd gemeengoed
Met het brandstof tanken door containerschip CMA CGM Jacques Saade en cruiseschip Mardi Gras werd LNG (vloeibaar aardgas) bunkeren in de haven in 2020 gemeengoed. De hoeveelheid LNG die werd gebunkerd, steeg met maar liefst 170 procent. Er zijn tegenwoordig zo’n tien LNG bunkerschepen actief in de regio Rotterdam. De haven is nog steeds verreweg de grootste bunkerhaven van Europa. Het afgelopen jaar steeg de overslag daarvan, zie Rotterdam Bunker Port | Haven van Rotterdam. Rotterdam wil ook de meest betrouwbare bunkerhaven zijn. Daarom introduceert de divisie Havenmeester op initiatief van de bunkermarkt en namens de gemeente per 1 februari van dit jaar de ‘bunkervergunning transporteur’. Inmiddels zijn 17 aanvragen voor een vergunning ingediend. Zij vertegenwoordigen 120 bunkerschepen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden