Baggerbeurt voor het Rietveldpark in Nesselande


Baggerwerkzaamheden in het Rietveldpark met op de achtergrond de woontorens aan de Siciliëboulevard.
Baggerwerkzaamheden in het Rietveldpark met op de achtergrond de woontorens aan de Siciliëboulevard. (Foto: Sijmen Aleman)

Baggerbeurt voor het Rietveldpark in Nesselande

Rotterdam - Sijmen Aleman is inwoner van Nesselande. Hij maakte een praatje met enkele baggeraars die bij hem in de buurt bezig waren en stuurde dit bericht naar De Havenloods.

In opdracht van de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt er al dagen hard gewerkt aan het uitbaggeren van het Rietveldpark in Rotterdam-Nesselande. Daarbij wordt tot op zekere diepte de sliblaag van de waterbodem verwijderd om ervoor te zorgen dat overtollig regenwater sneller kan worden afgevoerd teneinde wateroverlast te voorkomen. 

Baggeren gebeurt het jaar rond mits de goede voorzorgsmaatregelen zijn genomen voor flora en fauna, daarom wordt er gewerkt conform de gedragscode van de waterschappen. Niet alleen in Nesselande maar overal waar er sloten, vaarten en plassen zijn. Het hele gebied van Delfland telt zo’n 4.500 km aan watergangen waar zich op natuurlijke wijze bagger-specie vormt. Dit is meestal het gevolg van bladafval, afgestorven waterplanten en de afspoeling van bodemdeeltjes. 

Het ontstaan van deze modder of slib is een voortdurend proces dat uiteindelijk zou zorgen voor een dichtslibben van deze watergangen, wanneer de mens niet zou ingrijpen. In geheel Delfland wordt op deze manier zo’n 55.000 m3 baggerspecie afgevoerd. Uiteraard komen deze werkzaamheden ook zeer ten goede aan de waterkwaliteit. Tijdens het baggeren is het water al vrij snel erg troebel, maar na enige tijd wordt de bodem van de plas weer zichtbaar en kan je de vissen weer zien zwemmen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden