De luchtkwaliteit in Rotterdam is er in 2020 flink op vooruit gegaan


<p>Bijzondere aandacht was er voor het Maastunneltrac&eacute;, waar na de heropening van de Maastunnel een forse verslechtering van de luchtkwaliteit werd verwacht. </p>

Bijzondere aandacht was er voor het Maastunneltracé, waar na de heropening van de Maastunnel een forse verslechtering van de luchtkwaliteit werd verwacht.

(Foto: Stockfoto)

De luchtkwaliteit in Rotterdam is er in 2020 flink op vooruit gegaan

Rotterdam - Rotterdam heeft in 2020 de doelstelling gehaald om in de hele stad te voldoen aan de Europese stikstofnorm. Dat blijkt uit de jaarrapportage Luchtkwaliteit. Vieze delen van de stad als het Maastunneltracé, de Schieweg, ‘s-Gravendijkwal en de Westblaak zijn een stuk schoner geworden. De cijfers zijn sterk beïnvloed door de coronalockdowns, maar er zijn ook flink wat maatregelen genomen in de stad.

Drie jaar geleden waren er nog 15 straten waar de normen werden overschreden. Om de luchtvervuiling in die 15 vieze straten aan te pakken zijn specifieke verkeersmaatregelen ingezet. Bijzondere aandacht was er voor het Maastunneltracé, waar na de heropening van de Maastunnel een forse verslechtering van de luchtkwaliteit werd verwacht. Door verkeersmanagement is de luchtkwaliteit ook daar binnen de normen gebleven. Maar hoogstwaarschijnlijk hebben daar de afname van het woonwerkverkeer tijdens de lockdown ook rol bij gespeeld. 

Ook in andere ‘vieze’ straten zoals de Schieweg, ‘s-Gravendijkwal en de Westblaak voldeed de luchtkwaliteit in 2020 ruimschoots aan de normen. Daar zal de stile op straat vast ook mee te maken hebben. De eerste lockdown in het voorjaar van 2020 heeft een merkbaar effect op de luchtkwaliteit gehad. Dat is met name te zien aan de gemeten NO2- en roetconcentraties in drukke straten. 

Tijdens de tweede coronagolf was de verkeersdruk groter. Daarmee is ook het lokale effect van deze golf op de luchtkwaliteit beperkter. Wel is er door meer spreiding van het verkeer over de dag minder filevorming, wat een positief effect heeft op de luchtkwaliteit.

In de afgelopen twee jaar zijn er veel maatregelen genomen om het probleem luchtvervuiling aan te pakken. Zo zijn er duizenden oplaadplekken voor elektrische auto’s bijgekomen, rijden er meer elektrische bussen en veegwagens. Ook heeft gemeente met de bouwsector afspraken gemaakt over schone bouwlogistiek en met het Havenbedrijf over het uitbreiden van walstroom voor zeeschepen. 

‘Een gezonde leefomgeving met schone lucht is een belangrijke randvoorwaarde om een aantrekkelijke stad te zijn’, zegt wethouder Arno Bonte. ‘We zijn blij dat we in alle straten nu aan de Europese gezondheidsnormen voldoen, maar dat is voor ons nog niet genoeg. We blijven werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit’.

Zelf lezen? Hier kun je de volledige jaarrapportage Luchtkwaliteit vinden!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden