Rectificatie: Verkeerde informatie over sloop De Pompenburg verspreid


Foto:

Rectificatie: Verkeerde informatie over sloop De Pompenburg verspreid

Rotterdam - Op dehavenloods.nl kan iedereen zijn eigen bericht insturen. De redactie plaats die berichten op de site en op sociale media. Dat zoiets ook wel eens mis kan gaan, is deze week gebleken: we publiceerden een ingezonden stuk van de Rotterdamse SP-fractie over bezorgde bewoners van het Pompenburggebouw. Daar bleek oude en niet kloppende informatie in te staan. Dat zetten we natuurlijk graag recht! Zo zegt Havensteder bijvoorbeeld dat er geen sprake is van hogere huren.

Bewoners van De Pompenburg maken zich zorgen over hun toekomst, omdat er plannen zijn voor de sloop van hun woningen. De flat met 226 sociale huurwoningen moet volgens de huidige plannen wijken voor drie woontorens met in totaal ongeveer 1.300 woningen. Daarom organiseert een groep bewoners morgen (zondag 10 januari) om 12.00 uur een openlucht bijeenkomst in de Doelstraat om de Bewonerscommissie Behoud Pompenburg op te richten. Tot zover klopt het eerdere bericht nog.

‘Straks meer huur betalen? Nee hoor’
Wat níet klopt in het eerdere bericht, gaat over de hogere huren die ze zouden moeten gaan betalen. Huurders weten dat ze kunnen terugkeren in de nieuwbouw, maar ze zijn bang voor ‘adders onder het gras’. 

Zo zijn mensen die de afgelopen jaren meer zijn gaan verdienen en daardoor eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor sociale huur (zogenaamde ‘scheefhuurders’), bang dat ze hun sociale huurwoning voorgoed kwijtraken en meer huur moeten gaan betalen. Zij hebben dan ook geen recht meer op huursubsidie als het inkomen weer daalt door pensioen of werkloosheid.

Woordvoering van Havensteder laat echter weten dat dit niet het geval is. “Als de plannen doorgaan, gaan alle huurders met dezelfde huur over naar de nieuwbouw. Ook de scheefwoners. De nieuwe woningen blijven in de sociale huur. Bewoners ontvangen uiteraard wel de jaarlijkse reguliere huurverhogingen.”

“Deze informatie is door de bewonersvereniging op 28 december in een nieuwsbrief gedeeld met alle bewoners in de flat. In een online bijeenkomst voor huurders op 7 januari jl. is deze informatie nog een keer bevestigd”, meldt Havensteder.

Kleiner gaan wonen
Ook zijn bewoners bang dat ze over een paar jaar in nieuwbouw terugkeren die kleiner is dan de woning die ze nu hebben. Dat zou blijken uit een nieuwsbrief van Havensteder uit november 2019. Daarin stond dat bewoners terugkeren naar tweekamerappartementen van ongeveer 55 m2 en driekamerappartementen van omstreeks 70 m2.

Dat spreekt Havenster niet tegen. “Hoewel 70 m2 veranderd is naar 75 m2. In eerste instantie gaat het om twee- en driekamerwoningen van 50 tot 75 m2. Dit is de huidige standaard van Havensteder voor nieuwbouw huurwoningen. We gaat met alle bewoners in gesprek. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken passen we naar nodig maatwerk toe.”

Landelijke onzekerheid
Verder noemde het eerdere artikel onzekerheid vanuit de landelijk politiek, vanwege een wetsvoorstel om de inkomensgrens voor een sociale huurwoning te verlagen voor eenpersoonshuishoudens. Dat zou betekenen dat bewoners die nu recht op een sociale huurwoning hebben, dat niet meer hebben als die wet wordt aangenomen. Des te meer reden dus om veilig te blijven zitten waar ze zitten. Maar onzekerheid daarover is niet meer nodig, want dat wetsvoorstel is in 2020 gesneuveld volgens de Woonbond.

Bouwput
Tot slot kijken bewoners er niet bepaald naar uit om een lange periode naast een bouwput te wonen. “Een torentje van 250 m hoog is niet zomaar in een jaartje gebouwd.” Actieve bewoners hebben bij ruim 70 procent van de bewoners getekende ondersteuningsverklaring voor behoud van De Pompenburg opgehaald en met ondersteuning van de SP twee openbare bijeenkomsten georganiseerd.

Havensteder: “We realiseren ons goed dat de impact op bewoners groot is. Het is nogal een pittige boodschap. Daarom proberen we iedereen zo goed mogelijk mee te nemen en te informeren over de stappen die gezet worden. Dat doen we via nieuwsbrieven en persoonlijke gesprekken. We willen bewoners zoveel mogelijk betrekken bij de mogelijke ontwikkeling, want hun inbreng is daarin belangrijk.”

“Overigens vertelde projectontwikkelaar RED Company in de online bijeenkomst van 7 januari dat met de huidige bouwtechnieken bouwoverlast beperkt is. Dat neemt niet weg dat er wel wat staat te gebeuren, mochten de plannen doorgaan.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden