Hoi vogeltje!
Hoi vogeltje! (Foto: René de Vries)

Vogeltrek zorgt voor bijzondere gasten in Rotterdam

Rotterdam - Het is een van de meest bijzondere natuurmomenten van het jaar; de vogeltrek is in volle gang. Dat betekent dat miljoenen vogels ‘on the move’ zijn. Voor wie denkt dat de vogeltrek alleen in natuur- of buitengebieden plaatsvindt, heeft het mis. Ook in en rondom Rotterdam is van alles gaande, ziet boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten op het Rotterdams platteland.

Wanneer het kouder wordt, trekken vogels die van warmte houden naar het zuiden. Boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten werkt in de polders rondom Rotterdam, zij vertelt: “Eerder dit jaar zagen we al de grutto en de gierzwaluw vertrekken. Verschillende soorten ganzen en eenden overwinteren juist in Nederland. Ze komen vanuit Siberië en andere Arctische gebieden naar ons land om de snijdende kou van het hoge noorden te ontlopen. En toen ik van de week door de stad fietste, vlogen er ’s avonds duizenden koperwieken over. Gewoon boven het centrum van Rotterdam.“

Nederland ligt voor een groot deel op de migratieroute en daarom kunnen bijzondere soorten ook tijdelijk neerstrijken in ons land. Andere vogelsoorten schuiven als het ware op. Wist je bijvoorbeeld dat de roodborstjes die je nu in je tuin ziet uit het noorden komen? Een deel van ‘onze’ roodborstjes zijn zuidelijker getrokken.

Komende tijd kunnen we nog steeds veel moois zien. In de stad hoor je Scandinavische roodborsten zingen om hun territorium af te bakenen, koolmezen zijn driftig op zoek naar een winterslaapplek en de gaaien zijn eikels aan het verzamelen en verstoppen. Wintergasten zoals kolgans en smient arriveren in de polders en op de open plassen, zoals in Polder Schieveen of op de Ackerdijkse Plassen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden