Foto:

Havenbedrijf komt in actie tegen zwerfvuil

Rotterdam - Havenbedrijf Rotterdam begint deze week een actie tegen zwerfvuil. Het wil bezoekers van de haven bewustmaken van het effect van zwerfvuil op scheepvaart, natuur en omgeving. Dit moet ze stimuleren hun afval weg te gooien in de daarvoor bestemde bakken.

Jaarlijks haalt het Havenbedrijf aan de landkant bijna 1.300 ton afval op, omgerekend zo’n 43 volle vrachtwagens. Bijna een kwart daarvan is zwerfafval. Uit het water wordt ook nog eens meer dan 100 ton afval gevist.

Schade aan scheepvaart, natuur en omgeving
Zwerfvuil veroorzaakt veel schade aan natuur en milieu. Dieren raken erin verstrikt en vogels en zeedieren die in de haven leven zoals zeehonden, zien plastic aan voor voedsel waardoor het in de magen terechtkomt. Omdat plastic langzaam afbreekt tot micro- en nanoplastics, komt het uiteindelijk ook in het zeeleven en in de voedselketen van de mens terecht. En het is niet alleen schadelijk voor flora en fauna, maar ook voor de scheepvaart omdat zwerfvuil in de schroeven van schepen terecht komt.

Spandoeken op drukbezochte plekken
De campagne ‘Schone haven, schone zee’ richt zich in eerste instantie op bezoekers van de haven en bedrijven gevestigd in de haven. Op druk bezochte plekken wordt men via spandoeken, banieren en affiches met de tekst ‘Schone haven, schone zee. Helpt u mee?’, geattendeerd op de actie. Het Havenbedrijf bereidt in het voorjaar, wanneer de haven weer volop bezocht wordt door recreanten en pleziervaart, de campagne verder uit.

Oproep om mee te helpen
Met de actie doet het Havenbedrijf een oproep aan de omgeving - bezoekers en bedrijven gevestigd in de haven - om mee te helpen. Door afval in de bakken te gooien bij een bezoek aan de haven en door de boodschap verder uit te dragen. Op de website zijn daarvoor posters te downloaden: portofrotterdam.com/schonehaven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden