<p>De walstroominstallatie die Eneco en Havenbedrijf nu aanleggen op de Landtong Rozenburg. (Foto: Danny Cornelissen)</p>

De walstroominstallatie die Eneco en Havenbedrijf nu aanleggen op de Landtong Rozenburg. (Foto: Danny Cornelissen)

(Foto: )

Cruise- en ander zeeschepen moeten in 2030 ‘aan de stekker’ liggen

Rotterdam - De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaan gezamenlijk walstroom voor zeeschepen (dus óók cruiseschepen) uitrollen. Doel is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaat als ze aan de kade liggen. Dieselgeneratoren kunnen dan uit en dat is goed voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot.

De komende vijf jaar wordt met een reeks projecten ingezet op een versnelling en opschaling van walstroom. Afhankelijk van de ervaringen daarmee, kunnen in 2025 de doelen worden bijgesteld.
Volgens wethouder Arno Bonte is het plan een belangrijke stap in het verduurzamen van de haven. “Met walstroom sluiten we schepen aan op een schone energiebron. Daarmee voorkomen we luchtvervuiling en geluidsoverlast. Dat is fijn voor omwonenden en prettig voor natuurgebieden. De haven wordt weer een stuk groener.”
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Onze visie is ambitieus, maar ook pragmatisch. We gaan nu acht tot tien walstroomprojecten opzetten voor diverse typen zeeschepen. Dat doen we samen met de bedrijven in de haven en met de rederijen. Van die projecten leren we en dan zal blijken of het sneller kan of langzamer moet.”
Schepen hebben elektriciteit nodig voor bijvoorbeeld de verlichting en allerlei apparatuur aan boord, maar ook voor het koelen van containers met voedsel.

Cruiseschepen

Zeeschepen gebruiken terwijl ze aan de kade liggen jaarlijks net zoveel elektriciteit als 250.000 tot 300.000 huishoudens. Daardoor komt onder andere 600.000 ton CO2 en 8.000 ton stikstof in de lucht. Door de walstroomstrategie kan in 2030 een besparing van 200.000 ton CO2 worden geboekt.
In de afgelopen jaren is er bij bijna alle Rotterdamse openbare ligplaatsen voor de binnenvaart al een walstroomaansluiting gerealiseerd. Streven is om voor ferries, roll-on roll-off-, offshore- en cruiseschepen nu ook walstroomvoorzieningen aan te leggen, in 2030 moeten ook voor 90 procent gebruikt worden.

Doel is om de komende jaren acht tot tien concrete walstroomprojecten te realiseren, verdeeld over de drie pijlers van het programma. Naar verwachting is daarvoor in totaal ongeveer 125 miljoen euro nodig. Die kan voor het grootste deel worden opgebracht door de betrokken bedrijven, de gemeente en het Havenbedrijf. Maar er zal daarnaast ook nog zo’n 50 miljoen euro subsidie nodig zijn.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden