<p>Als Diergaarde Blijdorp zou moeten sluiten, kan het overgrote deel van de dieren naar verwachting niet naar andere dierentuinen</p>

Als Diergaarde Blijdorp zou moeten sluiten, kan het overgrote deel van de dieren naar verwachting niet naar andere dierentuinen

(Foto: Diergaarde Blijdorp)

Gemeente redt Diergaarde Blijdorp met lening van 10 miljoen euro

Rotterdam - Het gemeentebestuur wil Diergaarde Blijdorp een lening van 10 miljoen euro verstrekken om een faillissement te voorkomen. Dat bedrag is precies wat de dierentuin nodig heeft na de harde klappen die het vanwege de coronacrisis opliep.

Rotterdam wil Blijdorp niet failliet laten gaan, omdat de diergaarde een belangrijke publiekstrekker in de stad is die meerdere maatschappelijke functies vervult, met unieke dieren, planten en monumenten en de rol van de dierentuin als publiekstrekker. 

Als Diergaarde Blijdorp zou moeten sluiten, kan het overgrote deel van de dieren naar verwachting niet naar andere dierentuinen, omdat die vaak in eenzelfde situatie verkeren. Een faillissement van Blijdorp zou de meer dan 80 internationale onderzoeks- en fokprogramma’s, waar Diergaarde Blijdorp een cruciale rol in speelt, ook ernstig ontwrichten.

Wethouder Wijbenga: ‘Het belang van Diergaarde Blijdorp voor de stad is groot. Niet alleen Rotterdammers maar ook vele bezoekers van buiten de stad, komen er graag. Deze prachtige plek moeten we helpen in stand te houden.’

De omzet van Diergaarde Blijdorp is voor het grootste deel afhankelijk van bezoekersaantallen. Toen vanaf midden maart de diergaarde voor het eerste sinds de Tweede Wereldoorlog moest sluiten, leidde dit tot een omzetverlies van meer dan 90 procent. Vanaf 20 mei is Diergaarde Blijdorp weer geopend voor bezoek, echter met inachtneming van alle corona-voorzorgsmaatregelen en met een beperkt aantal bezoekers om te drukte te vermijden. 

Diergaarde Blijdorp heeft al zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van steunmaatregelen van het Rijk en heeft waar dat maar enigszins kon in de uitgaven gesneden, onderhoud tot een minimum beperkt en investeringen stopgezet. Ook heeft de Diergaarde haar fans, de vereniging Vrienden van Blijdorp en diverse zakelijke relaties maximaal aangespoord bij te dragen, via de ‘Ik ben een Blijdorpert’-campagne. Toch is deze lening nodig om het hoofd boven water te houden. 

Directeur Erik Zevenbergen: ‘Diergaarde Blijdorp waardeert de steun die wij, in woord en daad, in deze bijzondere tijd krijgen van de Gemeente Rotterdam op alle niveaus. Er zijn duidelijk niet alleen veel echte Blijdorperts in de stad, maar ook in het stadhuis. Met deze steun wenden wij een faillissement af. We krijgen de financiële ademruimte om de coronacrisis en haar gevolgen nu het hoofd te bieden. De steun schept voor ons de verplichting om de aangekondigde reorganisatie door te voeren, om zo weer een gezonde bedrijfsvoering te krijgen en deze lening terug te kunnen betalen.’

Wethouder van Gils: ‘Het college ziet in dat deze steun voor Blijdorp noodzakelijk is. We zijn dan ook blij dat we als gemeente deze mogelijkheid kunnen bieden.’ 

Na goedkeuring van de gemeenteraad zal de lening in twee keer verstrekt worden. Begin november 2020 ontvangt Diergaarde Blijdorp een voorschot op de lening van 4 miljoen euro. In januari 2021 zal de overige 6 miljoen euro verstrekt worden. Zodra Diergaarde Blijdorp, door additionele steun van de overheid of via andere financiers, meer financiële ruimte krijgt, wordt de lening versneld afgelost. Daarnaast moet Diergaarde Blijdorp een herstructurering in de organisatie doorvoeren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden