Afbeelding

ONLINE Lezingenserie 'Het geweten: een cosmische blik op een vergeten deel van onszelf'

woensdag 19 januari 2022 19:30 t/m 21:30

De Theosophical Society Point Loma organiseert deze serie via www.blavatskyhouse.org. Alle gehouden lezingen zijn terug te vinden op YouTube..

Het ‘doden van de vijand’ in oude mysterieverhalen.

Als praktische oefening eindigt deze serie (met op 26 januari deel 2) met de (gewetens)vraag ‘wel of niet doden’. Een onmisbare oefening voor het eigen leven, maar ook voor de hele mensheid. Deze kennis voorkomt dat religies, levensovertuigingen, worden misbruikt als excuus om andersdenkenden te mogen doden. Daarom in lezing 3 de diepere betekenis van het feit dat de held in oude mysterie-verhalen (Arthur, Odysseus, Gautama de Buddha, Jezus, Socrates) zijn vijanden overwon en wel/niet doodde.

Locatie