Online Lezingenserie: Evolutie: één gezamenlijk pad van innerlijke groei (3) - Adverteren Rotterdam | De Havenloods | Krant en Online
Afbeelding
Print Blavatskyhouse 2023

Online Lezingenserie: Evolutie: één gezamenlijk pad van innerlijke groei (3)

woensdag 21 februari 2024 19:30 tot 21:30

De Theosophical Society Point Loma (TSPL) organiseert deze online lezingenserie op de woensdagen 07, 14, 21 en 28 februari via www.blavatskyhouse.org. Aanvang 19.30 uur. Gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat. Alle gehouden lezingen zijn terug te vinden op YouTube. 

Evolutie betekent ontwikkeling, maar ontwikkeling van wat precies? Dat we verandering van fysieke vorm waarnemen is een feit, maar wat veroorzaakt deze verandering? Wat is de drijvende kracht erachter? Waar komt die drang van ontwikkeling vandaan in al het leven? In deze serie gaan we op onderzoek naar de essentie van het leven en evolutie.

Hoe kan het dat alles tegelijk onlosmakelijk verbonden is en toch een individuele ontwikkeling laat zien? Waar zijn we naar op weg in onze ontwikkeling en welke rol speelt technologie in de toekomst van de mens?

7 februari De evolutie van bewustzijn - Strijd of samenwerking?

Evolutie betekent ontwikkeling, maar ontwikkeling van wát? De uiterlijke verandering die we met onze fysieke zintuigen waarnemen? Die verandering is een feit. Maar de vraag is: wat zit er achter die uiterlijke verandering? Wat is de drijvende kracht? Wetenschappers komen op basis van nieuwe feiten steeds vaker tot de conclusie dat Darwin’s evolutietheorie – van toeval en strijd om het bestaan – simpelweg niet meer houdbaar is om het leven om ons heen te verklaren. Maar hoe zit het dan wel?

14 februari De evolutie van en op de levende Aarde

Wij staan niet los van de aarde en de aarde staat niet los van ons. Er is sprake van een onlosmakelijke wederzijdse samenwerking van leven, die nergens zo logisch en diepgaand wordt beschreven als in de Theosofia. Hoe werkt deze samenwerking en wat is onze rol hierin? Een beter begrip van onze functie ligt ten grondslag aan de werkelijke oplossing van alle huidige (klimaat)crises.

21 februari De evolutie van de mens - Herken je vroegere en toekomstige incarnaties

Wanneer we allen één pad van innerlijke ontwikkeling gaan, hoe komt het dan dat we allemaal van elkaar verschillen? Komen die verschillen voort uit het verleden, uit vorige levens? En blijven die verschillen altijd bestaan, ook in toekomstige levens? Of worden we evolutionair gezien uiteindelijk EEN? Wat kan ons huidige leven ons hierover vertellen?

We gaan dit in deze lezing onderzoeken.

28 februari Technologie en de toekomst van de mensheid

Je hoeft maar naar de gemiddelde sciencefictionfilm te kijken om te zien dat de verwachtingen over de rol van technologie in de toekomst groot zijn. Maar je kunt je afvragen of technologische vooruitgang ook vooruitgang betekent in onze menselijke evolutie. Wat zegt de universele wijsheid over de toekomst van de mensheid en de rol van technologie?