Stadsgesprek zeggenschap: Bewoners hebben wat te zeggen

maandag 25 september 2023 19:30 tot 22:00

Op 25 september organiseert Recht op de Stad samen met AIR en Richard de Brabander (lector Ecosociaal Werk Hogeschool Inholland) een openbaar stadsgesprek over zeggenschap van bewoners. Iedereen kan hier gratis aan deelnemen, wel graag even aanmelden via de website (www.rechtopdestad.nl). 

Rotterdam staat de komende jaren voor enorme opgaven voor de verbetering van wijken. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor huishoudens met een laag- en middeninkomen. De vernieuwing van de woningen en de openbare ruimte zal een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van energiearmoede en de (effecten van) klimaatverandering. De groeiende sociale diversiteit in de wijken vraagt om meer aandacht voor ontmoetings- en ondersteuningsplekken. Deze verbetering en vernieuwing kan alleen maar lukken met hulp van de collectieve kracht van burgers. Bewoners vragen zeggenschap, omdat het om hun leefomgeving gaat. Maar ook omdat ze iets te bieden hebben: lokale kennis, ideeën, ervaring en deskundigheid. Praat tijdens het stadsgesprek mee over hoe zeggenschap van Rotterdammers over hun wijk eruit moet zien.

Maandag 25 september, 19:30–22:00 uur

Verzamelgebouw ’t Klooster, Afrikaanderplein 7, Rotterdam

Aanmelden: www.rechtopdestad.nl