Afbeelding
Print Blavatskyhouse 2022

Online Lezingenserie: Universele Broederschap: de fundamentele gelijkheid van al het leven (1)

woensdag 29 maart 2023 19:30 t/m 21:30

De Theosophical Society Point Loma (TSPL) organiseert voor de maand april (op de woensdagen 29 mrt, 5, 12 en 19 april) online via www.blavatskyhouse.org een lezingenserie met het thema: Universele Broederschap: de fundamentele gelijkheid van al het leven.  Aanvang 19.30 uur. Gelegenheid vragen te stellen via de chat of de e-mail. Eerder gehouden lezingen zijn altijd terug te vinden op YouTube.

Vandaag de eerste lezing: De Bron van ons Leven.

Is Universele Broederschap en de fundamentele gelijkheid van al het leven een droom die we allemaal wensen maar die onmogelijk in de praktijk kan worden gebracht? Of is het een feit in de Natuur, of wij deze werkelijkheid erkennen of niet?

Velen verkondigen broederschap en fundamentele gelijkheid, maar handelen voortdurend in strijd hiermee.

Broederschap in de praktijk van alledag wordt nooit een succes als we het idee niet in ons hart laten leven maar het als slechts een theorie verkondigen. Als we begrijpen wat het leven is, welke plaats wij innemen in het leven, gaan we de juiste ethische regels in praktijk brengen, en met elkaar als broeders leven.

29 maart De Bron van ons Leven

Een levensvraag die de mens altijd heeft beziggehouden is: ‘Wat is de oorsprong van ons bestaan?’ Alle mythen en wijsheidstradities spreken van een goddelijke of spirituele Bron waar wij het kind van zijn, waar wij uit voortkomen. We gaan dit idee onderzoeken, want wanneer we weten wat onze bron is kunnen we onze bestemming bepalen.

05 april Ee´n Leven, e´e´n Pad, e´e´n Bestemming voor alle wezens

Het Pad naar Wijsheid is één Pad, ieder gaat hetzelfde innerlijk Pad dat leidt naar bewustzijnsuitbreiding. Niemand wordt dit Pad echter opgeduwd, ieder volgt altijd zijn eigen unieke weg omdat hij kiest overeenkomstig zijn eigen vrije wil, zijn unieke karakter, opgebouwde inzichten en wijsheid. De Theosofie heeft slechts de functie van een richtingaanwijzer.

12 april De Broederschap van Mededogen, Wijsheid en Vrede

Deze Broederschap bestaat onder andere uit voorlopers, Leraren van de Mensheid. Hun taak bestaat uit het beschermen en stimuleren van de geestelijke ontwikkeling van al het leven op Aarde. Waar zien wij hun werk terug in de wereld? Kunnen wij ook lid worden van deze Broederschap?

19 april Universele Broederschap: een feit in de Natuur

Universele Broederschap is de verloren sleutel in het menselijk denken en handelen. Geen cultuur, geen regering, geen mens kan zich buiten die eenheid plaatsen. We zijn één, of we willen of niet. Wanneer we ons toch tegenover, los van andere mensen plaatsen, wordt de mensheid als een disfunctioneel gezin. De geschiedenis laat zien dat daardoor hele beschavingen verloren gaan.

Hoe kunnen we Broederschap met het grootst mogelijk nut in het dagelijks leven leren toepassen?