Online Lezingenserie ‘Karma: je levenslot!’ (4) - Adverteren Rotterdam | De Havenloods | Krant en Online
Afbeelding
Print Blavatskyhouse 2023

Online Lezingenserie ‘Karma: je levenslot!’ (4)

woensdag 22 november 2023 19:30 tot 21:30

De Theosophical Society Point Loma (TSPL) organiseert in november (1, 8, 15 en 22) via www.blavatskyhouse.org de online lezingenserie ‘Karma: je levenslot!’.  Aanvang 19.30 uur. Alle gehouden lezingen zijn terug te vinden op YouTube. 

In november wordt ook op diverse data gestart met de nieuwe cursus Universele Wijsheid – de kennis waarop al onze lezingen zijn gebaseerd. (Ga voor meer informatie en inschrijving naar onze website.)

Ons levenslot wordt vaak gezien als blind noodlot, of toeval. Anderen menen dat ons lot in de sterren geschreven staat, of dat het willekeurig door hogerhand wordt vastgesteld met een bepaalde bedoeling en dat dit nu eenmaal ons lot is. We zouden hieraan niet kunnen ontsnappen en geen invloed hebben op de omstandigheden of gebeurtenissen die ons leven bepalen.

De Theosofia laat echter zien dat alles wat ons treft in het leven karma is, het gevolg van onze eigen gedachten en daden. We zijn de scheppers van ons eigen lot, zelf verantwoordelijk voor onze omstandigheden en het Pad dat wij kiezen.

Dit betekent dat we telkens weer een kans hebben onze vrije wil aan te wenden en een nieuwe weg in te slaan, om zo een betere lotsbestemming te schrijven.

01 nov - Wie of wat bepaalt je levenslot?

Als zich moeilijkheden in ons leven voordoen, in de vorm van ziekte, verlies, verdriet, voelen we ons vaak een machteloos slachtoffer van ons levenslot. Stond dit in de sterren geschreven? Zijn we onderworpen aan blind noodlot, toeval? Of is er een andere, meer spirituele manier om naar het leven te kijken?

Karma is de Universele Wet van behoud van Harmonie. Het biedt ons houvast als we de zin van ons levenslot willen begrijpen, waarmee we de harmonie in onszelf en in de wereld kunnen helpen herstellen en bevorderen.

08 nov - Neem je karma in eigen hand

Als we zelf verantwoordelijk zijn voor de oorzaken die we zaaien en de gevolgen die hieruit voortkomen, dan is karma ‘bestuurbaar’ met onze vrije wil.

Maar wat verstaan we onder onze vrije wil en hoe vrij is onze vrije wil?

Hoe leren we bewust sturing aan karma te geven? Hiervoor dienen we kritisch te leren nadenken over ons denken en handelen. Welke gedachten en handelingen willen wij zaaien? Welk karma willen wij oogsten? Hoe kunnen we groeien van lijder onder naar leider over ons karma?

15 nov - Kennis van karma: het wapen voor vrede

Vele organisaties houden zich bezig met vraagstukken van oorlog en vrede. Zelden wordt karma hierbij betrokken, terwijl oorlog altijd te herleiden is tot onze eigen gedachten en daden van verdeeldheid, strijd, nationalisme, en vijanddenken.

Hoe kunnen we onze menselijke verantwoordelijkheid nemen en de huidige oorlogssfeer doorbreken, waardoor we een vreedzame, harmonieuze toekomst creëren? Zijn we voor zo’n mentaliteit van vrede afhankelijk van gunstige uiterlijke omstandigheden? Of ligt de weg tot duurzame vrede IN onszelf?

22 nov - Levensvraagstukken in het licht van karma

In deze vierde bijeenkomst van de serie gaan we graag met je in gesprek over het thema. We herhalen eerst kort een paar hoofdgedachten op basis van de drie voorafgaande lezingen. Daarna is het woord aan jou. Je kunt je vragen, praktische voorbeelden en opmerkingen inbrengen, die we vanuit een theosofische invalshoek zullen belichten.