ONLINE Lezingenserie 'Theosofische Myth-Busters
ONLINE Lezingenserie 'Theosofische Myth-Busters

ONLINE Lezingenserie ‘Theosofische Myth-Busters

woensdag 18 mei 2022 19:30 t/m 21:30

De Theosophical Society Point Loma organiseert deze ONLINE lezingenserie via www.blavatskyhouse.org. Vragen stellen kan via de chatfunctie. Alle gehouden lezingen zijn via YouTube alsnog te volgen.

Vandaag vierde en laatste lezing: Kunnen we leven zonder bezit?

H.P. Blavatsky, de voornaamste stichter van The Theosophical Society van onze tijd, zette zich naar eigen zeggen in om “de denkgarelen van de mensheid te doorbreken”. De kernboodschap: alle leven is EEN. Iedere vorm van afgescheidenheid is illusoir, ontstaan door een verkeerde interpretatie van de ervaring.

Die perceptie van afgescheidenheid ontstaat en bestaat in het denken van de mens. Deze krachtige perceptie heeft in ons denken geleid tot hardnekkige, belemmerende overtuigingen met veel leed als gevolg.

In deze serie laten we op enkele van die overtuigingen het licht schijnen van de Universele Wijsheid.

De kracht van zachtheid en de zwakte van hardheid

27 april 2022 - 19:30

Jezus onderwees vergeving, Lao Tse stelde dat “het zachtmoedige het strenge overwint”: de kracht van Liefde is door iedere Wijze onderwezen. En toch lijken we ons vertrouwen vaak te stellen in methodes gebaseerd op dwang, tucht of vergelding. Hardheid naar anderen en onszelf zou motiverend werken. We toetsen de logica van deze overtuiging in het licht van de Universele Wijsheid.

Voorbij het hokjesdenken: ontdekken wie je écht bent

4 mei 2022 – 19:30

(inclusief een moment stilte in verband met dodenherdenking)

In de oneindigheid van het leven zullen we ook als mens continu groeien. We leren over levens heen álle delen van ons onmetelijke bewustzijn steeds beter kennen en uiten. De ziel laat zich daarom niet vangen in hokjes als vrouw, man, zwart, wit, hetero, homo. We zijn allemaal het Ene én het vele. Hoe gaan we wijs om met onze diversiteit?

Waarom slim nog niet wijs is

11 mei 2022 - 19:30

In onze samenleving wordt een hoog IQ geprezen. Zo vinden we het belangrijk dat mensen in leidinggevende posities hoogopgeleid zijn. Maar toch gaat er veel mis en daar lijken juist ook ‘slimme’ mensen vaak debet aan. Wat is het verschil tussen intelligentie en wijsheid?

Kunnen we leven zonder bezit?

18 mei 2022 - 19:30

Onvrijwillige armoede is een van de grootste tragedies en mensenrechtenschendingen die bestaat. In de rijke delen van de wereld lijken bewegingen als minimalisme juist te groeien; de gevoelde leegte van het najagen van ‘spullen’ maakt dat mensen zo veel mogelijk afstand willen doen van bezit. Wat verklaart onze ingewikkelde verhouding tot bezit? Wat is bezit eigenlijk en wat zegt de Universele Wijsheid over een gezonde omgang ermee?

Locatie